Utbrott av fågelsjukdom på en gård i Helsingborg

En gård med värphöns i Helsingborgs kommun har drabbats av ett utbrott av den allvarliga fågelsjukdomen Newcastlesjuka. Sjukdomen smittar lätt mellan fåglar, men är inte farlig för människor.

Utbrottet konstaterades genom ett provresultat på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) under onsdagseftermiddagen. Newcastlesjuka är en mycket smittsam fjäderfäsjukdom. Den är inte farlig för människor.

Zon med restriktioner

Jordbruksverket har infört en restriktionszon på en radie av 10 kilometer runt den drabbade gården (karta). Inom zonen gäller särskilda restriktioner, bland annat att:

  • fjäderfän och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus
  • obehöriga får inte gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar
  • levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter får inte transporteras
  • utställningar och andra sammankomster med levande fåglar får inte arrangeras.

Jordbruksverket arbetar med smittspårning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om den har spridits vidare. Värphönsen på gården kommer att avlivas och gården ska saneras.

Oroliga djurägare ska kontakta veterinär

Jordbruksverket och Helsingborgs stad uppmanar alla djurägare som har fåglar eller andra fjäderfän att vara extra uppmärksamma på sjukdomstecken och hålla sina djur inomhus. Newcastlesjuka är en anmälningspliktig djursjukdom och du ska alltid kontakta veterinär om dina fåglar eller fjäderfän visar tecken på sjukdom.

Mer information

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.