Din rätt till studiehandledning

Om du som elev inte klarar att följa undervisningen på svenska har du rätt att få stöd i form av studiehandledning på ditt modersmål eller starkaste språk. Detta om du riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Din kunskapsutveckling ska inte vara beroende av hur väl du kan det svenska språket. För att kunna visa dina olika kunskaper i ett ämne, behöver du ibland möjlighet att få visa dina kunskaper med stöd av ditt modersmål eller starkaste språk. Det är skolans uppdrag att ge alla elever förutsättningar att utveckla sina språk och sina kunskaper.

Parallellt som du lär dig det svenska språket ska du också utveckla dina förmågor och kunskaper i olika ämnen. I Skolförordningen 5 kap 4§ och Grundskoleförordningen 5 kap 2§ står det att ”Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska ska få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Genom att stöttas växelvis på svenska och modersmål utvecklar eleven verktyg för sitt eget lärande”

Det är rektorn på din skola som beslutar om studiehandledning men beställningar via e-tjänst kan efter samråd skickas in av administratör eller annan ansvarig personal på din skola.

Beställning av studiehandledning hittar du här (e-tjänst).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.