Din rätt till studiehandledning

Om du som elev inte klarar att följa undervisningen på svenska har du rätt att få stöd i form av studiehandledning på ditt modersmål eller starkaste språk. Detta om du riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Din kunskapsutveckling ska inte vara beroende av hur väl du kan det svenska språket. För att kunna visa dina olika kunskaper i ett ämne, behöver du ibland möjlighet att få visa dina kunskaper med stöd av ditt modersmål eller starkaste språk. Det är skolans uppdrag att ge alla elever förutsättningar att utveckla sina språk och sina kunskaper.

Parallellt som du lär dig det svenska språket ska du också utveckla dina förmågor och kunskaper i olika ämnen. I Skolförordningen 5 kap 4§ och Grundskoleförordningen 5 kap 2§ står det att ”Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska ska få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Genom att stöttas växelvis på svenska och modersmål utvecklar eleven verktyg för sitt eget lärande”

Det är rektorn på den skola du går på som beställer studiehandledning av Modersmålsenheten.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?