Förskola

Dina barn kan ta del av ordinarie förskoleverksamhet från det att de är 1 år gamla tills att de börjar skolan. Barnen kan gå i särskola från årskurs 1.

I Helsingborg finns cirka 135 förskoleverksamheter. Här hittar du både familjedaghem och förskolor med olika profiler och pedagogiska inriktningar såväl som uteförskolor och musikförskolor. Kontakta gärna förskolechefen på den förskola du önskar välja.

För barn med funktionsnedsättning kan verksamheten anpassas i samråd med förskolechefen. Läs mer om förskola i Helsingborg.