Ändringar i stadsbusstrafiken från juni 2025

Ändringar i stadsbusstrafiken i juni 2025

HelsingborgsExpressen trafikerar stadsbusslinje 1 i Helsingborg sedan sommaren 2019 och i juni 2025 börjar HelsingborgsExpressen 2 rulla. Eftersom den nya HelsingborgsExpressen 2 går genom stora delar av Helsingborg kommer införandet av busslinjen innebära en del ändringar i nuvarande linjesträckningar.

Igår presenterades planen för den nya stadstrafiken från juni 2025, som har tagits fram i dialog mellan Skånetrafiken, Helsingborgs stad och VR, bussbolaget som kör stadsbussarna.

Hur kommer stadsbussarna i Helsingborg köra i juni 2025?

HelsingborgsExpressen 2 kommer att gå mellan Kungshult via Maria station, Stattena, centrum, Närlunda och Gustavslund till Östra Ramlösa. Den gynnar Helsingborgs större bostadsområden som vuxit de senaste åren och i områden staden planerar att bygga ut och linjen kommer så småningom att få sin sluthållplats vid det nya sjukhuset i Östra Ramlösa.

Eftersom HelsingborgsExpressen 2 går genom stora delar av Helsingborg kommer införandet av busslinjen innebära en del ändringar i nuvarande linjesträckningar. Några linjer får ändrad – och i vissa fall kortare – körväg och nya linjer tillkommer. En del resenärer får det betydligt bättre, med fler och tätare turer medan andra får längre till sin hållplats och behöver byta buss för att nå sin slutdestination.

Sammanfattning av ändringarna:

  • Linje 2 – ersätts av linje 5 och linje 9
  • Linje 3 – ersätts av linje 4 och linje 9
  • Linje 6 – ersätts av HelsingborgsExpressen 2, linje 5 och linje 9
  • HelsingborgsExpressen 2 – ersätter delar av linje 2, linje 4 och linje 6
  • Linje 4 – ersätter linje 3 österut
  • Linje 5 – ersätter linje 2 norra delen och delvis linje 6
  • Linje 9 – ersätter linje 3 i den norra delen och linje 2 i den södra delen

Här finns den nya linjekartan som börjar gälla från juni 2025.

Bakgrund

Helsingborgs stad har sedan april 2023 byggt om flera sträckor och hållplatser för att förbereda för en andra linje av HelsingborgsExpressen. Samtidigt som staden bygger om för bättre kollektivtrafik skapas även bättre och säkrare trafikmiljöer för alla som rör sig i trafiken, vilket gynnar hela resan vare sig man går, cyklar, åker buss eller kör bil.

Satsningen på HelsingborgsExpressen 2 är en viktig del i att framtidssäkra Helsingborg genom att bygga ut kollektivtrafiknätet i stora bostadsområden där många reser kollektivt. Den skapar en stabilitet och trygghet för resenärerna eftersom de ändringar i linjenätet som görs nu är här för att stanna vilket skapar en hållbarhet över tid.

HelsingborgsExpressen 2 är ett koncept för att utveckla stadsbusstrafiken i Helsingborg tillsammans med Skånetrafiken och erbjuda snabba, bekväma och hållbara resor för resenärerna. Samtliga bussar har av- och påstigning genom alla dörrar, bussarna är mer rymliga och tillgängliga, med kapacitet upp till 130 resenärer och fler turer – oftast var 8:e minut. Bussarna är tystare, eldrivna och utsläppsfria, vilket minskar utsläpp av fossila bränslen och bidrar till en mer hållbar stad med mindre buller och mindre trängsel i trafiken

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.