Du hjälper ett barn som har det svårt genom att bli familjehem

Det finns många barn i Helsingborg som av olika skäl inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar. Barn som inte är trygga och saknar en vuxens stöd och omsorg. Därför söker staden fler familjehem, som kan erbjuda trygghet, stabilitet och kärlek till ett barn eller en tonåring. Har du möjlighet att hjälpa till? Det kan handla om några månader eller under barnets hela uppväxt.

Barnen som placeras i familjehem är mellan 0–18 år. Anledningarna till att de behöver komma till ett familjehem varierar, men många av dem har upplevt våld, bråk och bristande omsorg.

För att bli familjehem är det viktigaste att du har tid och möjlighet att engagera dig i barnets uppväxt, skolgång, sociala liv och att du kan ge barnet det stöd och den kärlek som krävs. För att rätt barn ska komma till rätt familj gör staden alltid en noggrann matchning där barnets speciella behov vägs mot familjens möjligheter och önskemål.

Är du intresserad och vill veta mer?

Läs mer om att bli familjehem på helsingborg.se.