Det vill helsingborgarna se i nya stadsdelen Östra Ramlösa

Bilpool, cykelpool och badpool. Det är några saker som en bra stadsdel för barnfamiljer ska innehålla, enligt enkätundersökningen om Östra Ramlösa. Undersökningen gjordes under perioden maj till juli 2022.

Intresset var stort för att tycka till om den nya stadsdelen Östra Ramlösa i Helsingborgsrummet och på webben. Nu har synpunkterna sammanställts.

Fyra av fem (80 procent) av dem som svarat på enkäten har barn som bor hemma och hela 74 procent har barn i åldern 0–6 år.

Detta anses vara viktigast i bostadsområdet

Två saker sticker ut: att det är lugnt och tryggt samt nära till natur och grönområden.

I området planeras en aktivitetspark. Men vad ska finnas i den? Blommor, växter och träd står högt på önskelistan liksom vattenlek, utegym och multisportplan samt möjligheter att cykla och jogga. Men invånarna hoppas även finna bra utrymmen för att kunna grilla och ha picknick. Inklusive publika toaletter med skötbord så man slipper gå hem. Det är också viktigt med wifi.

Så tycker man om kollektivtrafiken, biltrafik och cykling

Kollektivtrafiken kommer högt upp på listan över det viktigaste i stadsdelen men det visar sig också att de allra flesta tänker ta sig till och från Östra Ramlösa med egen bil eller cykel. 92 procent har en egen cykel och 65 procent vill parkera sin bil direkt utanför bostaden.

Men det finns de som tycker tvärtom.

”Undvik biltrafik och parkeringsplatser. Bilen tillhör inte en hållbar framtid för städer. Premiera ett ökat cykelbehov med dedikerade cykelvägar”, skriver en av de svarande.

En annan ger tipset att utforma gatorna för att hålla nere hastigheterna istället för att stoppa in farthinder långt senare.

”Varför inte en pulkabacke eller en gemensam pool?”

Bland de kommentarer och idéer som lämnats hittar vi många som efterlyser möjlighet att dela på verktyg och trädgårdsutrustning samt cykelpooler och bilpooler. Men även gemensamma pooler för bad i ett kvarter.

Andra vill se lokala restauranger, café och bibliotek med hög tillgänglighet liksom matbutik, apotek och vårdcentral. Gärna en skola vars lokaler kan användas av exempelvis föreningar kvällstid. Och mötesplatser för unga.

”En samlingsplats för ungdomar är ett måste. Fritidsgården togs bort i Påarp och de har ingenstans att vara idag”, skriver en person.

Många vill se flera lekplatser som även ger skugga – och någon föreslår att det anläggs en stor kulle som ger både utsikt och en pulkabacke vintertid. Och en skatepark samt inhägnat område för hundar.

Hållbarhet ligger i tiden och några vill se solceller på alla tak, återvinningsgård och vertikala odlingar.

”Gör de boende medvetna om att de bor på det som varit Sveriges bördigaste åkermark, och få dem att respektera marken”, menar en svarande.

Helsingborgsrummet är en plats där invånare och besökare kan få information och tycka till om olika projekt som är på gång i staden. Rummet invigdes under H22 City Expo och ligger i den nya stadsdelen Oceanhamnen.

På den här sidan hittar du mer information om Helsingborgsrummet.