Östra Ramlösa

Här vill vi skapa Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer. Östra Ramlösa ska bli en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med närhet till centrala staden.

Östra Ramlösa är nära centrala Helsingborg, bara fem kilometer från sundet med naturen alldeles inpå knuten. Gång, cykel- och ridvägar kommer att leta sig fram bland fält och alléer, vilket ger en känsla av att befinna sig på landet. Skola, förskola, idrottshall och olika typer av service kommer att ligga centralt i stadsdelen, med goda kopplingar till naturen. Det kommer att finnas bra kollektivtrafik till både den centrala staden och Ramlösa station.

Hållbar mobilitet och delningstjänster

Med barnfamiljen i fokus kommer nya trygga gång-och cykelstråk att skapas, som knyter ihop Östra Ramlösa med de omgivande stadsdelarna.

Kollektivtrafiken är på plats när inflyttningen på området börjar, så att det blir lätt att röra sig utan bil. Att resa och förflytta sig på ett hållbart sätt kommer att uppmuntras och underlättas genom att nya lösningar utvecklas. Ett exempel kan vara olika former av mobilitetshus där flera funktioner samsas, inte bara parkering utan nya former av service kombinerat med verksamheter. Det kan handla om cykel- och bilpooler, smarta e-tjänster med leverans- och hemservice och nytänkande när det gäller delningstjänster.

Med naturen inpå knuten

Lussebäcken ringlar sig genom området och skapar möjligheter att leka, lära och njuta av vatten i olika former. Alla har nära till den planerade aktivitetsparken och ett stort utbud av aktiviteter där rörelse, lek och träning står i fokus. Gröna stråk och parker förstärker känslan av närhet till frisk luft och natur, men också stadslivet blir inbjudande. Det skapas gröna gatumiljöer som välkomnar fotgängare och cyklister, samtidigt som bilister uppmanas att ta det försiktigt. I Östra Ramlösa blir det lätt att sitta ned och koppla av och barnen cyklar tryggt till sina kompisar.

Genom att utgå ifrån och bygga vidare på all den grönska, natur och vattendrag som finns, skapas de allra bästa förutsättningarna att bygga en stadsdel i samspel med naturen.

Skissbild av Stråket Lussebcäken i Östra Ramlösa

Utmed Lussebäcken.

Skissbild av gårdsgatan i Östra Ramlösa

Gårdsgata genom området.

Skissbild av Gustavslund.

Gustavslund – stadsdelen på andra sidan Österleden, närmast Östra Ramlösa.

Östra Ramlösa, vy ut mot Öresund

Vy från Östra Ramlösa och ut mot sundet.

Planering pågår

Ett program som stakar ut riktlinjerna för utvecklingen i Östra Ramlösa godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2012. Här är planprogrammet för Östra Ramlösa (pdf 3 MB).

Första steget i utvecklingen av Östra Ramlösa blir att ta fram en detaljplan för den första etappen. Här är planuppdraget för den första detaljplanen (pdf 993 kB).

Här kan du ta del av en interaktiv kortversion av detaljplanen för Östra Ramlösa.

Se planområdet och ta del av handlingar via karta.

När börjar vi bygga?

Vi är mitt uppe i arbetet med en första detaljplan som ska antas av kommunfullmäktige. Planen beräknas antas vår/sommar 2024 . Efter det byggs infrastrukturen ut innan man börjar bygga husen.

En försiktig gissning är att byggandet kan komma igång 2025-2026. Utbyggnaden kommer att pågå under flera år. Tomter för byggbolag kommer att anvisas genom markavisering och villatomter kommer att säljas genom Helsingborgs stads tomtkö. Vi planerar för äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter.

Vill du ha information om vad som händer i projekt Östra Ramlösa?

Om du vill ha information om vad som händer i projekt Östra Ramlösa kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ut när vi har något nytt att berätta. Har du frågor och funderingar får du gärna ta kontakt med oss.

Så här kan Östra Ramlösa se ut i framtiden

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.