Östra Ramlösa

Fem kilometer från sundet, med naturen alldeles inpå knuten, planerar vi för den nya stadsdelen Östra Ramlösa. Det blir ett grönt och familjevänligt område som på sikte kommer att inrymma 3 000 bostäder. Från 4 juni till och med 2 juli 2024 är detaljplanen för den första etappen på granskning, då kan du läs mer och tycka till om förslaget.

Gång, cykel- och ridvägar kommer att gå genom hela området, vilket ger bra förutsättningar att förflytta sig utan bil. Skola, förskolor och idrottshall blir centrala i den nya stadsdelen och en stor aktivitetspark för barn och vuxna ska finnas utmed Lussebäcken i den östra delen. Bra kollektivtrafik planeras, med goda förbindelser till både den centrala staden och Ramlösa station.

År 2012 godkände stadsbyggnadsnämnden ett planprogram som stakar ut riktlinjerna för utvecklingen i Östra Ramlösa. Här kan du ta del av planprogrammet (pdf 3 MB). Det tar lång tid att planera och bygga en helt ny stadsdel, och projektet är indelat i flera etapper.

Just nu är vi mitt uppe i arbetet med en första detaljplan för bostäder. Den var på samråd sommaren 2022, och sommaren 2024 är det dags för granskning.

Detaljplanen för etapp 1 är på granskning 4 juni–2 juli 2024

Sommaren 2022 var förslaget till detaljplanen för etapp 1 (Långeberga 1:1 med flera) i Östra Ramlösa på samråd. Sedan dess har vi gått igenom alla synpunkter som kom in under perioden och arbetat igenom planförslaget på nytt. Från 4 juni till och med 2 juli 2024 är det bearbetade planförslaget på granskning. Då har du möjlighet att se hur förslaget för etapp 1 av den nya stadsdelen Östra Ramlösa kan se ut och även lämna synpunkter på förslaget.

Södra entrén Östra Ramlösa
Skola Östra Ramlösa

Gårdsgata genom området.

Vinter Östra Ramlösa
Huvudgata Östra Ramlösa
Lussebäcken Östra Ramlösa
Gustavslund Östra Ramlösa

Här kan du ta del av handlingarna

Så här gör du för att tycka till

Har du synpunkter som berör planförslaget är du välkommen att höra av dig senast 2 juli 2024. Det gör du via dialog.helsingborg.se/ostraramlosa eller i ett mejl till stadsbyggnadsnamnden
@helsingborg.se
. Det går också att skicka post till
Stadsbyggnadsnämnden
251 89 Helsingborg.

Skriv diarienummer 468/2022 som rubrik i mejlet/brevet.

Film om granskningen

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Illustrationsplan över etapp 1

Illustrationsplan Östra Ramlösa etapp 1

Tidplan

  • Enkät :Maj-juni 2022 frågade vi helsingborgarna med en enkät om vad de tycker är viktigt i ett bostadsområde. Vi fick in 375 svar som varit till stor hjälp i utvecklingen mot målet att skapa ”Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer”.
  • Gestaltningsprogram utvecklas: Våren 2023. Förslaget till gestaltningsprogram skickas ut som en del av granskningshandlingarna.
  • Samråd etapp 1: 1 juni–31 augusti 2022
  • Granskning etapp 1: 4 juni–2 juli 2024
  • Antagande av detaljplan för etapp 1: Preliminärt vintern 2024
  • Byggstart: Preliminärt 2026/2027
  • Släpp av villatomter: Preliminärt 2026/2027

Hållbar mobilitet och delningstjänster

I Östra Ramlösa är barnfamiljen i fokus. Här kommer nya trygga gång-och cykelstråk att skapas, som knyter ihop Östra Ramlösa med de omgivande stadsdelarna.

Kollektivtrafiken är på plats när inflyttningen till området börjar, så att det blir lätt att röra sig utan bil. Att resa och förflytta sig på ett hållbart sätt uppmuntras och underlättas genom att nya lösningar utvecklas. Ett exempel är mobilitetshus där flera funktioner samsas, inte bara parkering utan nya former av service kombinerat med verksamheter. Det kan handla om cykel- och bilpooler, smarta e-tjänster med leverans- och hemservice och nytänkande när det gäller delningstjänster.

Med naturen inpå knuten

Lussebäcken ringlar sig genom området och skapar möjligheter att leka, lära och njuta av vatten i olika former. Alla har nära till den planerade aktivitetsparken och ett stort utbud av aktiviteter där rörelse, lek och träning står i fokus. Gröna stråk och parker förstärker känslan av närhet till frisk luft och natur, men också stadslivet blir inbjudande. Det skapas gröna gatumiljöer som välkomnar fotgängare och cyklister, samtidigt som bilister uppmanas att ta det försiktigt. I Östra Ramlösa blir det lätt att sitta ned och koppla av och barnen cyklar tryggt till sina kompisar.

Genom att utgå ifrån och bygga vidare på all den grönska, natur och vattendrag som finns, skapas de allra bästa förutsättningarna att bygga en stadsdel i samspel med naturen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.