Östra Ramlösa

Östra Ramlösa kommer att bli en helt ny stadsdel. Här vill vi skapa en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär och gröna värden. 

Östra Ramlösa är ett cirka 200 hektar stort område ungefär fem kilometer från Helsingborgs centrum. I framtiden kan det bli runt 3 000 nya bostäder, skola, förskolor, centrum och idrottshall här. Här möter staden landet, och här finns naturen inpå knuten. Vi behåller områdets befintliga natur- och kulturvärden genom att satsa på parker och grönstråk längs Lussebäcken.

Lätt att ta sig till och från centrum

Eftersom vi bygger på åkermark blir det extra viktigt att det blir ett område med så liten klimatpåverkan som möjligt. Östra Ramlösa blir en del av staden där det är lätt att få ihop vardagen utan egen bil. Både gång- och cykelstråk och kollektivtrafiken till och från området ska utvecklas. Området ska bli en stadsdel med låg energiförbrukning och som anpassas till kommande klimatförändringar. Det blir stort fokus på dag- och spillvattenhantering, som ses som resurser.

Flera parker och grönstråk

Lussebäcken rinner från Bruces skog genom delar av Östra Ramlösa och fortsätter sedan mot Ramlösa brunnspark och Råå på sin väg mot Öresund. Genom Östra Ramlösa är planen att det skapas ett grönstråk längs med Lussebäcken och en park som blir en mötes- och aktivitetsplats för både boende och besökare i alla åldrar. I närheten finns även Långebergaskogen, Bruces skog och flera fina ridstigar.

Östra Ramlösa planområde. Klicka på bilden för större version.

Planering pågår

1 mars 2020 utvidgades planområdet med Långebergaskogen med omgivning och villaområdet inom fastigheterna Östra Ramlösa 5:10-16 och 5:19-23. Läs mer i detaljplanen för Långeberga 1:1 med flera, Östra Ramlösa (pdf 357 kb).

Ett program som stakar ut riktlinjerna för utvecklingen i Östra Ramlösa godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2012. Här är planprogrammet för Östra Ramlösa (pdf 3 MB).

Första steget i utvecklingen av Östra Ramlösa blir att ta fram en detaljplan för den första etappen. Här är planuppdraget för den första detaljplanen (pdf 993 kB).

Se planområdet och ta del av handlingar via karta.

När börjar vi bygga?

Staden är fortfarande i uppstartsfasen av planeringsarbetet inför nybyggnationen. Planeringsarbetet ska resultera i en detaljplan, som ska antas av kommunfullmäktige. Enligt tidsplanen ska det kunna ske tidigast under 2022. Allt kommer inte att bebyggas på en gång utan i flera olika etapper. Vi planerar att byggnationen sätter igång tidigast 2024.

Som det ser ut nu så kommer det att finnas friliggande villor, parhus, radhus och flerbostadshus i projektet. Sannolikt blir det både äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter.

Vill du ha information om vad som händer i projekt Östra Ramlösa?

Om du vill ha information om vad som händer i projekt Östra Ramlösa kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ut när vi har något nytt att berätta. Har du frågor och funderingar får du gärna ta kontakt med oss.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?