Helsingborg lanserar unikt ramverk för hållbara obligationer

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Som första kommun i Sverige har Helsingborgs stad tagit fram ett ramverk för hållbara obligationer som inkluderar både gröna och sociala kategorier. Det innebär att vi har ett konkret verktyg så att internationella och nationella aktörer kan investera hållbart i staden ur ett brett perspektiv. Det handlar bland annat om satsningar på förnybara energikällor, fossilfri transport och gröna byggnader. Men även om att investera i sociala projekt som höjer levnadsstandarden i staden.

Marcus Nilsson, ekonomidirektör i Helsingborgs stad hoppas att ramverket kan öka antalet investeringar som leder till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle,.

Den första obligationen som gavs ut enligt det nya ramverket är på 500 miljoner kronor och köpare var Nordea asset management.

Ramverket har tagit utgångspunkt i planerade investeringar kopplade till koncernens  hållbarhetsarbete. Tack vare kvaliteten och bredden på investeringarna, är ramverket både heltäckande och ambitiöst.

Ramverket kan bidra till ett mer hållbart samhälle

— År 2022 utsågs Helsingborg till en av Europas hundra klimatsmarta städer av EU. Det är en utmärkelse som förpliktigar. Ska vi nå klimatneutralitet år 2030 måste vi dock öka takten ytterligare och därför är det viktigt att vi nu har det här ramverket på plats, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad.

— Världens städer har en viktig roll att spela i den gröna omställningen. Jag hoppas att vårt ramverk kan fungera som inspiration och öka antalet investeringar som leder till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, säger Marcus Nilsson, ekonomidirektör i Helsingborgs stad.

Läs om hur staden arbetar med att bli klimatneutral till 2030.

Mer om ramverket

Ramverket är ett samarbete mellan Helsingborgs stad och de kommunala bolagen Helsingborgs Hamn AB, Helsingborgshem AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och Öresundskraft AB.

Ramverket har tagits fram tillsammans med Nordea utifrån ICMA:s riktlinjer för hållbara obligationer. Därutöver har ramverket granskats externt av Sustainalytics.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.