Helsingborg är en pilotstad mot prostitution och människohandel

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Initiativet kallas Stad för stad och använder Frälsningsarméns samverkansmodell. Syftet är att öka möjligheterna till att förebygga, motverka och bekämpa människohandel och prostitution. Att vara en pilotstad gör det lättare att samverka och nå de utsatta grupperna samt kunna arbeta förebyggande.

Person som går i solnedgång

Det finns ett nätverk i Helsingborg för att motverka människohandel och prostitution. Nätverket drivs av socialtjänsten i Helsingborg sedan årsskiftet. Tidigare samordnades det av Frälsningsarmén. I nätverket ingår bland annat representanter från Helsingborgs stad, Frälsningsarmén, polisen, Bevakningsgruppen, Brottsofferjouren och Helsingborgs kvinnojour.

– Socialtjänsten i Helsingborg har goda erfarenheter av nätverket eftersom det har varit väldigt betydelsefullt att få en bättre samverkan med olika aktörer inom staden. Nätverket har möjliggjort kontakter som kan vara betydelsefulla i även andra sammanhang. Alla aktörer i nätverket har möjlighet att nå ut till personer i målgruppen på olika vis och tillsammans kan de göra skillnad, säger Agnetha Wendel och Julie Bergman från Helsingborgs stad som båda är samordnare i nätverket.

Ett exempel på hur socialtjänsten arbetar för att bekämpa människohandel och prostitution är att de tillsammans med Frälsningsarmén söker upp personer på internet i olika grupper där det säljs sexuella tjänster. Genom detta uppsökande arbete kan de nå ut till de som är utsatta och informera på vilket sätt de kan få hjälp och stöd.

– Att Helsingborg är en pilotstad för initiativet har möjliggjort en samverkan i staden genom det nätverk som finns. Det är betydelsefullt för att kunna nå ut till de utsatta grupperna och för att kunna arbeta förebyggande, eftersom det är ett utbrett problem. Målgruppen är generellt svår att nå ut till, vilket gör samverkan ännu mer betydelsefull, säger Agnetha Wendel och Julie Bergman.

Mer information

Läs mer om vem du kan kontakta om du misstänker att någon är utsatt för människohandel eller prostitution. 

Läs mer om initiativet Stad för stad för att motverka människohandel på Frälsningsarméns webbplats. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.