Musslorna växer – provtagning i havskolonin till våren

I somras öppnade den unika musselodlingen i Oceanhamnen. Nu är musslorna upp till en centimeter stora. Till våren ska några av dem genomgå provtagning för miljögifter.

En person drar upp en avlång nättunnel genom en lucka i ett trägolv. I tunneln sitter musslor.

Musselodlingen i Oceanhamnen fick stor uppmärksamhet när den drog igång i somras. Inte minst ville många helsingborgare vara med och odla. Intresset var större än antalet platser och i dagsläget delar 65 invånare på skötseln.

– Den största gemensamma nämnaren är att alla älskar att äta musslor. Sen är det några som tycker det är spännande med havskolonin och några är dykare och allmänt intresserade av havsmiljön, säger Annelie Eckeskog, miljöstrateg och marinbiolog på Helsingborgs stad.

Musselodlingen är unik. Det här så vitt känt den enda musselodlingen i en central hamn där målet är att äta musslorna. En av de viktigaste sakerna i projektet är att ta reda på om det faktiskt går att äta musslor som odlats i just en urban hamn.

Provtagning till våren

Innan de hamnar på någons tallrik behöver musslorna testas för miljögifter och genomgå alla livsmedelskontroller som krävs. Projektet löper fram till hösten 2024, men redan våren 2023 genomförs provtagning på några av musslorna.

– Det finns gamla miljösynder i hamnen, men de har vi hanterat under bygget. Prover som vi tar på musslor på andra ställen ligger under gränsvärdena. Och genomströmningen av vatten är god, säger Annelie Eckeskog.

Flera personer ligger på knä på en träflotte och tittar ner genom ett hål i mitten av den. Där under finns långa musselband som hänger ner i havet.
Musslorna odlas i smala nät som sänks ner i vattnet under en flotte.

Hämtades från Fortuna

Odlingen består av en flytande träflotte. I golvet finns luckor och där under hänger långa strumpor som musslorna växer i. En av de viktigaste uppgifterna för odlingslagen är att rensa musselstrumporna från alger. Annars hämmar de musslornas förmåga att filtrera vatten och växa.

Musslorna har hämtats från Fortuna i Rydebäck, där en av stadens kontrollpunkter finns. Att man hämtar musslor från en annan plats handlar om att spara tid. Projektet löper på två år och det tar tre till fyra år för musslor att växa och bli stora. Utan tidspress kunde man väntat på att små mussellarver som flyter runt i havet skulle fästa av sig själva.

Flera personer står på en träflotte i vattnet nära kajkanten. Flotten omringas av trästaket och har en smal landgång in till land.
Intresset för att delta i odlingen har varit stort. Alla som ville vara med och odla fick inte plats den här gången.

Målet är en havskoloniförening

Om projektet lyckas är tanken att bilda en havskoloniförening. Flera lämpliga odlingsplatser i Oceanhamnen har redan pekats ut, men några beslut är ännu inte fattade. Du som inte kom med i första odlingsomgången får alltså ha ytterligare lite tålamod.

Musselodlingen ingår i ett större sammanhang.

– Det började redan när vi planerade Oceanhamnen. Vi ville inte bara ha båtplatser, utan göra något mer. Vi har drygt fem kilometer kajkant där vi har tagit bort naturen för att bygga, det har varit stränder med grunda bottnar som inte finns längre. Det här är ett sätt att ge tillbaka till havet, säger Annelie Eckeskog.

Intill har staden anlagt ett konstgjort rev av stora stenblock, en kajkant med djurvänliga hålstrukturer och sommaren 2022, under H22, ställde staden upp ett tillfälligt akvarium, Havoteket, för att sprida kunskap om havet.

– Alla projekt handlar om att vara en bättre granne till havet, att ta hand om det, hjälpa biodiversiteten och öka medvetenheten om hur havet mår, säger Annelie Eckeskog.

Läs mer

Läs mer om musselodlingen på havskoloni-sidan på helsingborg.se
Följ arbetet med havskolonin på Havotekets Instragram-konto

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.