Staden följer utvecklingen i Ukraina och omvärlden

Ryssland har invaderat Ukraina. Det väcker frågor från allmänheten kring krisberedskapen i Helsingborg och hur planeringen ser ut för eventuella flyktingströmmar. ”Vi följer noga utvecklingen i vår omvärld och stadens beredskap är god”, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Staden följer löpande utvecklingen i Sverige och omvärlden med anledning av situationen i Ukraina. I dagsläget spår staden ingen större påverkan på verksamheterna, men i takt med att situationen i omvärlden eskalerar kan läget komma att förändras med kort varsel.  

Helsingborgs stad har därför aktiverat den centrala krisledningen och för samtidigt dialog med berörda myndigheter. Det handlar bland annat att kunna hantera de flyktingströmmar som kan uppstå. 

– Stadens krisberedskap är god. Vi har lärt oss mycket under det långvariga arbetet med coronapandemin och det är lärdomar vi nu tar med oss framåt, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad. 

Om det blir aktuellt med större flyktingströmmar till Sverige har kommunen avsatta resurser som arbetar med mottagandet av nyanlända. Kommunen har därtill tydliga strukturer för att jobba med boendelösningar utifrån tidigare erfarenheter och de återaktualiseras vid behov och utifrån hur mottagandet är. 

Utöver beredskapsarbetet har staden även valt att flagga med Ukrainas flagga utanför Rådhuset för att visa sitt stöd till det ukrainska folket.  

– Rysslands agerande är det största hotet mot freden i Europa sedan andra världskriget. I det sammanhanget ser vi att Ukrainas flagga representerar något större. Den blir i det här läget en symbol för demokrati, mänskliga rättigheter och i slutändan fred i Europa, säger Peter Danielsson. 

Vanliga frågor

error_outline