Tillsammans minskar vi antalet krossade rutor på skolorna

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Krossade rutor kostar Helsingborgs invånare miljoner. När skolavslutningen närmar sig ökar problemet på skolor och förskolor. För att komma till rätta med skadegörelsen behöver kommunen din hjälp.

Varje vecka träffas polis, bevakningsföretag, räddningstjänst, fastighetsbolag och stadens förvaltningar inom ramen för EST – effektiv samordning för trygghet. Det är en del av stadens brottsförebyggande arbete. På mötet används en digital karta som visar var det finns orosmoment i kommunen. Det handlar om olovliga körningar, inbrott, bränder, narkotikaförsäljning och skadegörelse. De dyker upp som markeringar på kartan och ger aktörerna en samlad bild över var problemen finns.

På det senaste mötet visade kartan skadegörelse på flera platser. Ett tiotal fönsterrutor hade slagits sönder på skolor och förskolor. Att de sönderslagna rutorna dyker upp just nu är inte ovanligt. Inför skolloven brukar antalet krossade rutor på skolor och förskolor öka.

– Under loven är fler unga i rörelse utomhus. Verksamheterna stänger ner och vuxennärvaron är inte lika hög. De allra flesta ungdomar sköter sig alldeles utmärkt, men det finns bekymmer, säger Jonas Berg, säkerhetschef i Helsingborgs stad.

Så mycket kostar krossade rutor

Varje krossad ruta kostar pengar att laga. Priset spänner mellan 4 000 kronor för de mindre rutorna och 100 000 kronor för de större. Det är pengar som belastar kommunens ekonomi.

2021 stod glaskross för 18 procent av Helsingborgs stads totala skadekostnader. Sammanlagt kostade rutorna 2,3 miljoner kronor. Det motsvarar lönen för fem lärare.

Tillsammans hjälps vi åt att minska skadegörelsen

Helsingborgs stad varken vill eller kan placera väktare vid varje skola eller förskola. Däremot kan vi alla hjälpas åt att minska risken för skadegörelse.

– Det kan vara mycket effektivt om vuxna rör sig kring de här platserna, kanske när man tar sin kvällspromenad. Bara att säga hej till de ungdomar man möter ökar deras känsla av att ha blivit sedda och igenkända, säger Jonas Berg.

Typiska tecken att hålla utkik efter är större samlingar av ungdomar, personer som befinner sig där de inte bör befinna sig och oroväckande ljud, inte minst under dygnets mörka timmar.

Så kan du hjälpa till

Om du ser något akut är det polisen du ska kontakta.

Om händelsen inte är akut kan du använda tjänsten Felanmälan och synpunkter för ett bättre Helsingborg.  I den kan du rapportera var det förekommer skadegörelse eller känns otryggt. Tjänsten finns även som app till din mobiltelefon.

– De som bor och rör sig i ett område är de första som märker när något inte är som det ska. Om vi kan få den informationen tidigt kan vi rikta stadens och polisens resurser dit och förhindra eller avbryta sådant som inte ska förekomma, säger Jonas Berg.

Rapporterna från allmänheten landar rakt in på kartan över orosmoment som EST-mötet tittar på varje vecka. Det allmänheten rapporterar är en viktig komponent och ger aktörerna en gemensam lägesbild över vad som händer i kommunen. Om ett område eller en specifik plats sticker ut kan Helsingborgs stad och de andra aktörerna lägga sitt fokus där. Ofta handlar det om att öka vuxennärvaron och den sociala kontrollen med hjälp av Mobila teamet, trygghetsvärdar, nattvandrare och polis.