Trenden fortsätter – antalet anmälda brott i Helsingborg sjunker

Framför allt är det minskad skadegörelse och färre stölder som ligger bakom den positiva utvecklingen, visar den senaste samverkansrapporten från Helsingborgs stad och lokalpolisområde Helsingborg. Antalet anmälda stölder mot personer i staden har mer än halverats de senaste fem åren.

Helsingborgs stad och lokalpolisområde Helsingborg samarbetar sedan flera år tillbaka inom ramen för en samverkansöverenskommelse. Målet är att bekämpa narkotikahandeln, minska den organiserade brottsligheten samt öka tryggheten.

En viktig del i samarbetet är att skapa en gemensam bild över vad som händer på olika håll i staden. Varje vecka har därför representanter från olika förvaltningar, räddningstjänsten, det kommunala bostadsbolaget, bevakningsbolag och Polismyndigheten möten för att få en aktuell lägesbild och samordna åtgärder.

Minskad skadegörelse och ökat arbete mot narkotika

Den brottskategori som minskar mest är skadegörelse. Jämfört med år 2020 har antalet anmälningar kopplat till skadegörelse minskat med 15 procent. Därtill har antalet stöldbrott mot personer mer än halverats de senaste fem åren.

När det gäller arbetet mot narkotika har polisen accelererat sitt arbete. Fler personer har frihetsberövats och fler och större beslag har genomförts. Däremot konstateras att antalet yngre personer som är involverade i, eller befinner sig i nära anslutning till, narkotikahandeln ökar, visar rapporten.

Så samverkar staden och polisen

Sedan 2018 har Helsingborgs stad och lokalpolisområde Helsingborg en samverkans-överenskommelse som gäller fram till 2022. Samverkansöverenskommelsens övergripande mål är:

  • Att Helsingborg är och uppfattas som en trygg och attraktiv stad för boende, näringsliv och besökare.
  • Att den etablerade organiserade brottsligheten minskar och att nyetablering förhindras.
  • Att all narkotikahantering aktivt bekämpas.

Samarbetet mellan staden och polisen fortsätter under 2022 med särskilt fokus på välfärds- och bidragsbrott, det vill säga den typ av brottslighet där företag eller individer missbrukar de offentliga ersättningssystemen för att få pengar de inte har rätt till.

Läs mer om samverkansöverenskommelsen och stadens brottsförebyggande arbete.