Brottsförebyggande arbete

Att Helsingborg ska upplevas tryggt och vara en säker plats för stadens invånare är en av stadens inriktningar och viktigaste frågor för mandatperioden. Det betyder att alla delar av stadens verksamheter ska arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande, inom sina områden.

Uppdraget är att minska upplevelsen av otrygghet i det offentliga rummet, i vardagens övriga rum och att arbeta mot bakomliggande orsaker. Arbetet bedrivs av politiker och tjänstemän under samlingsnamnet Tryggare Helsingborg.

Arbetet kommer under mandatperioden att fokusera på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som kräver samverkan och som kompletterar befintligt arbete. Arbetet ska rikta in sig på fyra fokusområden som sammantaget innebär att vi jobbar brett med så väl sociala insatser som platsspecifikt. Exempelvis trygghetsskapande åtgärder i våra stadsdelar, åtgärder på extra brottsbelastade platser men även åtgärder för att förebygga ungdomskriminalitet och för att tillsammans med statliga myndigheter, minska den grova brottslighetens påverkan på Helsingborg.  


Samverkan är nyckeln för att lyckas 

Helsingborgs stad arbetar nära myndigheter, flera stora fastighetsägare, religiösa samfund och föreningar för att nämna några aktörer.

Staden och polisen i Helsingborg har kommit överens om att tillsammans tillföra resurser och kompetenser för att öka tryggheten och minska brott och ordningsstörningar.

Målet med överenskommelsen är att:

  • Helsingborg ska vara säkert och upplevas som en trygg och attraktiv stad för de som bor, besöker och arbetar i staden
  • kriminaliteten ska minska
  • minska tillgången och efterfrågan på narkotika
  • den etablerade organiserade brottsligheten minskar och att nyetablering förhindras med ett särskilt fokus på unga som är i eller riskerar hamna i en kriminell livsstil. 

Samverkansöverenskommelse mellan Helsingborgs stad och lokalpolisområde Helsingborg 2023-2026 (pdf 618 kB).

Strategisk lägesbild för brottsförebyggande arbete på lång sikt

För att arbeta smartare mot brottslighet i staden kommer en strategisk lägesbild att skrivas återkommande vartannat år. Lägesbilden ska lägga grunden för hur stadens förvaltningar och samarbetspartners arbetar för att förebygga brott.

Här kan du ta del av Lägesbild över brottslighet och trygghet i Helsingborgs stad 2023-2024 (pdf, 10 MB).

Lägesbilden innehåller den information som behövs för att stötta stadens befintliga arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder för stadens invånare. Den kommer också att hjälpa oss att identifiera och förbereda oss för de problem som staden kan möta de kommande åren. Det grova våldet, välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan är exempel på sådana utmaningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.