Skador och försäkring

De som omfattas av stadens försäkringar är våra verksamheter, anställda och förtroendevalda, barn i skola och barnomsorg och tredje man.

Staden har tecknat en olycksfallsförsäkring för olika grupper som deltar i stadens verksamheter.

Vad menas med olycksfall?

En olycksfallsskada är en kroppsskada som man ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som staden tecknat gäller inte för sjukdom.

Har du en privat olycksfallsförsäkring så ska du behålla den, eftersom den kan omfatta mer än stadens försäkring gör.

Inom skol- och fritidsförvaltningen är barn och elever försäkrade under den tid de deltar i verksamheten, samt den direkta resan mellan verksamheten och hemmet. Det kan till exempel vara i skolan, under praktik, på fritidsgården eller på vissa sommarlovsaktiviteter.

Socialförvaltningen har försäkrat  klienter som till exempel bor i olika boenden eller familjehem.

Andra förvaltningar har till exempel försäkrat volontärer, frivilliga och vuxenstuderande.

Olycksfallsförsäkringen gäller inte under fritiden.

Anmäl skada

En skada anmäls direkt till försäkringsbolaget på deras webbplats av den skadade själv eller dennes vårdnadshavare. Anmäl skadan hos Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB).

Ansvarsskada

Om staden har orsakat någon annan, kallad tredje man, en skada kan man ställa ett skadeståndskrav på staden.

Enligt skadeståndslagen kan den som genom fel eller försummelse orsakat en skada, bli skyldig att ersätta den som drabbats.  Staden har en försäkring som gör att försäkringsbolaget utreda om vi har ett skadeståndsansvar och om det finns ett ansvar så bedömer de ersättningen.

Du ska i första hand anmäla till ditt eget försäkringsbolag, innan du skickar kravet till staden. För vissa skador kan man begära ersättning för sin självrisk.

Anmäl skada

Försäkringsbolagets blankett för skadeanmälan, pdf 671 kB

Helsingborgs stads blankett för skadeanmälan (pdf 225 kB)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.