Bevakning och väktare

Helsingborgs stad anlitar bevakningsbolag för att hjälpa oss att förebygga skador och brottslighet.

Bevakningsbolagets huvudsakliga uppdrag är att förhindra skador, förebygga brottslighet och skador och att skapa trygghet. Bevakningsbolaget samarbetar med stadens förvaltningar och olika myndigheter.

Väktare är de som rör sig runt i kommunen och kontrollerar byggnader och platser när det inte pågår verksamhet där. De rycker även ut på olika larm. Väktarna är brandutbildade och har brandsläckningsutrustning i sina fordon, så de kan släcka enklare bränder och kanske förhindra en större brand.

En ordningsvakts uppgift är att tillsammans med polisen medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen på avgränsade platser. Ordningsvakter används vid olika typer av arrangemang, till exempel festivaler och konserter.

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarna ska finnas på platser där människor rör sig, framförallt på platser som kan upplevas som otrygga. Du kan träffa på dem i olika bostadsområden i staden och i centrala delarna av Helsingborg, där de tjänstgör varje fredag- och lördagskväll året runt. De samverkar bland annat med socialförvaltningens mobila team och polisen.

Du känner igen dem på de mörkblå jackorna där det står ”Trygghetsvärd” i vitt, på jackans rygg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?