Bevakning och väktare

Staden samarbetar med olika typer av trygghetsskapande personal från bevakningsbolag för att förhindra skador och brottslighet. Det huvudsakliga uppdraget är arbeta förebyggande för att minska risken för skadegörelse och annan brottslighet, men även för att synas och skapa trygghet i staden.

Väktare

Väktarna rör sig överallt i staden och kontrollerar byggnader och platser när det inte pågår verksamhet där. Det kan vara allt från planerade besök till akuta åtgärder då det till exempel går ett inbrottslarm eller brandlarm. Väktaren är ofta bilburen för att snabbt kunna ta sig mellan olika platser.

I rollen ingår också brandutbildning och väktaren har alltid brandsläckningsutrustning med sig i bilen för att kunna släcka enklare bränder och därmed kanske förhindra en större brand med stora materiella skador som följd.

Staden anlitar även hundförare, det vill säga en väktare med godkänd tjänstehund. Hundens nos och öron är utomordentliga hjälpmedel när det handlar om stora ytor som ska kontrolleras.

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarna rör sig framför allt på platser där ungdomar samlas och umgås, där det riskerar bli problematiskt häng eller platser som kan upplevas som otrygga. De jobbar relationsskapande och du kan träffa på dem i olika bostadsområden i staden och i de centrala delarna av Helsingborg. De tjänstgör från tisdag till lördag kväll året runt, och samverkar bland annat med socialförvaltningens mobila team och polisen.

Du känner igen trygghetsvärden på den gula reflexvästen med tryck på ryggen där det står ”Trygghetsvärd”.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.