Myndighetssamverkan

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet drivs i samarbete med stadens verksamheter, bolag och ett flertal andra aktörer både från myndigheter och civilsamhället för att se till att företag följer de regler och riktlinjer som finns. Syftet är att förhindra fusk och att stoppa andra brottsliga handlingar som kan skada och drabba invånaren.

Ett sundare näringsliv minskar också risken för osund konkurrens där en svart marknad för varor och tjänster skapar underlag för kriminella handlingar, som riskerar att leda till otillåten påverkan och våldsbrott som kan skada människor i samhället.

Lokalt samverkansråd för att förhindra brott

Under 2022 gjordes en nystart av det lokala samverkansrådet i staden där stadsledningsförvaltningen tillsammans med polisen i Helsingborg och övriga aktörer stärkte arbetet som nu riktas ännu tydligare mot den organiserade brottsligheten. Tillsyn ska ske oftare i form av både ordinarie tillsynstillfällen men även tematiska insatser där man riktar sig mot en viss typ av bransch/verksamhet.

Arbetet mot välfärdsbrottsligheten vävs in i all tillsynsverksamhet inom ramen för de tillsynstillfällen som sker inom det lokala samverkansrådet. Här är det viktigt att ha en kontinuerlig och ständigt uppdaterad lägesbild för att öka förmågan att rikta tillsynen mot rätt verksamheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.