Ordningsvakter

Helsingborgs stad använder ordningsvakter i Centrum och på Söder för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Trygghet är ett av stadens fyra prioriterade områden (de andra är innovation, integration och livskvalitet). Staden och polisen har slutit en samverkansöverenskommelse. I den har parterna kommit överens om att jobba tillsammans för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Ordningsvakter är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet. Helsingborgs stad anlitar därför ordningsvakter som rör sig i två större områden under dagar och kvällar. Det handlar om Centrum och Söder.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Ordningsvakterna fyller flera funktioner i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De kan till exempel ingripa tidigt vid ordningsstörningar. De kan även rapportera händelser och iakttagelser till polisen. De bidrar dessutom, eftersom de rör sig ute på stan, till att öka chansen att brottslighet upptäcks.

Polisens förlängda arm i ett begränsat område

Ordningsvakterna ska hjälpa till att upprätthålla allmän ordning inom sitt arbetsområde, det område där de förordnats. De ska ses som polisens förlängda arm eftersom de kan ingripa på order från polisen. Det kan till exempel handla om att omhänderta personer som är berusade eller som uppträder störande på allmän plats.

Det är polisen som utbildar, förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakter. Ordningsvakternas befogenheter beskrivs tydligt på polisens hemsida.

Lagen styr ordningsvakternas arbete

Ordningsvakterna lyder under Lag (1980:578) om ordningsvakter (LOV). När staden ansöker om tillstånd för ordningsvakter att arbeta i en hel stadsdel använder man §3. För att få tillstånd enligt §3 måste staden begränsa området där ordningsvakterna arbetar med en detaljerad karta. Området kallas ibland för paragraf 3-område eller LOV 3-område.

Sedan 2019 pågår ett arbete med att uppdatera LOV. Bakgrunden är att allt fler kommuner har börjat använda ordningsvakter för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. I utredningen föreslås att ordningsvakternas uppdrag anpassas till dagens förhållanden, men att polisen även fortsatt utbildar, förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakterna. Du kan läsa mer om utredningen och den nya lagen på Regeringskansliets hemsida.

Alltid två och två i uniform

Ordningsvakterna arbetar alltid två och två. Du känner igen dem på de reglementsenliga, ljusblå kläderna. De bär även keps, båtmössa eller stickad mössa. De har alltid en gul reflexväst med texten ”ordningsvakt”.

Helsingborgs stad har inga anställda ordningsvakter. I stället upphandlar staden den här tjänsten och andra bevakningstjänster från externa företag. Det är Bevakningsgruppen som levererar tjänsten till Helsingborgs stad.

Ordningsvakter på Söder i Helsingborg.
Helsingborgs stad använder ordningsvakter i två områden i centrala Helsingborg för att skapa trygghet och förhindra brott. Foto: David Lundin

LOV 3-områdena Centrum och Söder

Ordningsvakterna har befogenhet att röra sig i två begränsade områden: Centrum och Söder.

Centrum

Området innefattar de centralaste delarna av Helsingborg nedanför Landborgen, från strax norr om Sundstorget till Trädgårdsgatan.

Här arbetar ordningsvakterna på följande tider:
Måndag till torsdag 9.30-19.30
Fredag och lördag 9.30-21.30

En karta över LOV 3-området Centrum.
LOV 3-området Centrum.

Söder

Området innefattar de centrala delarna av Söder. Det sträcker sig från Stadsparken till Furutorpsplatsen, mestadels nedanför Landborgen.

Här arbetar ordningsvakterna på följande tider:
Måndag till lördag 12.00-22.00

En karta över LOV 3-området Centrum.
LOV 3-området Söder.

Ordningsvakter på fler platser

Utöver Centrum och Söder finns det fler områden i Helsingborg där ordningsvakter har befogenhet att röra sig. Det handlar till exempel om Helsingborg C, tingsrätten och lasarettsområdet. Du hittar samtliga paragraf 3-områden på polisens hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.