Ordningsvakter

Ordningsvakter utgör en viktig funktion i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De kan till exempel ingripa tidigt vid ordningsstörningar och rapportera händelser och iakttagelser till polisen. Staden anlitar därför ordningsvakter som rör sig i de två cityområdena Centrum och på Söder, under dagar och kvällar.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Polisens förlängda arm 

Ordningsvakternas uppdrag går ut på att upprätthålla ordning i den del av staden som ordningsvakten ansvarar för. Det finns flera geografiskt begränsade område som är beslutat enligt Lag (2023:421) om ordningsvakter, ett så kallat LOV3§ område, som bemannas.

En ordningsvakt arbetar och ingriper främst med hjälp av Polislagen och Lag (1980:578) om ordningsvakter (LOV) och kan därför betraktas som en förlängning av polisen. Det är polisen som ansvarar för att utbilda, godkänna och utför tillsyn av stadens ordningsvakter.

Ordningsvakternas befogenheter beskrivs tydligt på polisens hemsida.

Lagen styr ordningsvakternas arbete

När staden ansöker om tillstånd för ordningsvakter att arbeta i en hel stadsdel använder man §3. För att få tillstånd enligt §3 måste staden begränsa området där ordningsvakterna arbetar med en detaljerad karta. Området kallas ibland för paragraf 3-område eller LOV 3-område.

Sedan 2019 pågår ett arbete med att uppdatera LOV. Bakgrunden är att allt fler kommuner har börjat använda ordningsvakter för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. I utredningen föreslås att ordningsvakternas uppdrag anpassas till dagens förhållanden, men att polisen även fortsatt utbildar, förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakterna. Du kan läsa mer om utredningen och den nya lagen på Regeringskansliets hemsida.

Rättigheter

Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller som annars utgör fara för sig själv eller för någon annan.

Ordningsvakter har också rätt att avvisa eller avlägsna personer som uppträder störande, är farliga eller skapar otrygghet i samhället. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakten tillfälligt omhänderta personen i fråga. Samma åtgärd gäller för att förhindra ett brott från att begås. I första hand ska ordningsvakten försöka prata personen tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är vanlig utrustning som kan kompletteras med hund och i sällsynta fall skjutvapen.

Alltid två och två i uniform

Ordningsvakterna arbetar alltid två och två. Du känner igen dem på deras ljusblå uniformer. De bär även keps, båtmössa eller stickad mössa. Ordningsvakten har alltid en gul reflexväst med texten ”ordningsvakt” väl synlig på både fram och baksida. Uniformen är också utrustad med en tydlig märkning på övre delen av armen med texten ”ordningsvakt” samt ordningsvaktsemblem.

Helsingborgs stad har inga anställda ordningsvakter. I stället upphandlar staden den här tjänsten och andra bevakningstjänster från externa företag. Det är Bevakningsgruppen som levererar tjänsten till Helsingborgs stad.

Ordningsvakter på Söder i Helsingborg.
Helsingborgs stad använder ordningsvakter i två områden i centrala Helsingborg för att skapa trygghet och förhindra brott. Foto: David Lundin

Kroppskameror

För att minska risken för hot och våld mot de ordningsvakter som arbetar i stadens två cityområden är ordningsvakterna utrustade med kroppskameror. Kameran är lika stor som en mobiltelefon och bärs synligt i brösthöjd på ordningsvaktens uniform. Ordningsvakten sätter igång kroppskameran manuellt vid behov. Det inspelade filmmaterialet sparas under en kortare period. Endast polis och åklagare kan begära ut filmmaterialet.

Bevakningsbolaget har gjort bedömningen att det är viktigare att skydda arbetsmiljön och ordningsvakternas säkerhet än att bevara en persons integritet om en situation uppstår. Stöd för detta finns i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) art. 6.1 f, 3 kap 2§ Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets författningssamling 1993:2, Våld och hot i arbetsmiljön.

LOV 3-områdena Centrum och Söder

Ordningsvakterna har befogenhet att röra sig i två begränsade områden: Centrum och Söder.

Centrum

Området innefattar de centralaste delarna av Helsingborg nedanför Landborgen, från strax norr om Sundstorget till Trädgårdsgatan.

Här arbetar ordningsvakterna på följande tider:
Måndag till torsdag 9.30-19.30
Fredag och lördag 9.30-21.30

En karta över LOV 3-området Centrum.
LOV 3-området Centrum.

Söder

Området innefattar de centrala delarna av Söder. Det sträcker sig från Stadsparken till Furutorpsplatsen, mestadels nedanför Landborgen.

Här arbetar ordningsvakterna på följande tider:
Måndag till lördag 12.00-22.00

En karta över LOV 3-området Centrum.
LOV 3-området Söder.

Ordningsvakter på fler platser

Utöver Centrum och Söder finns det fler områden i Helsingborg där ordningsvakter har befogenhet att röra sig. Det handlar till exempel om Helsingborg C, tingsrätten och lasarettsområdet. Du hittar samtliga paragraf 3-områden på Polisens webbplats (pdf 92 kB).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.