Välfärdsbrott

Stadens gemensamma resurser ska användas så att de kommer till nytta på bästa sätt för våra invånare. När vi upptäcker och motverkar välfärdsbrott ser vi till att skattebetalarens pengar går till den gemensamma välfärd som det är tänkt.

Begreppet välfärdsbrott är brett och innebär bland annat bidragsbrott eller olika typer av bedrägerier mot välfärdssystemet, stöd och ersättningar till föreningar med mera. En växande del av välfärdsbrottsligheten har också förgreningar in i den organiserade brottsligheten.

Välfärdsbrottsligheten kostar samhället omfattande summor varje år. Uppskattningsvis utbetalas mellan 10 till 20 miljarder felaktigt till privatpersoner och företag varje år.

Myndighetsgemensam samverkan mot felaktiga utbetalningar

Staden samverkar tillsammans med andra myndigheter såsom bland annat Polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Kronofogden för att med gemensamma krafter, motverka välfärdsbrottsligheten i staden.

Tillsammans med andra kommuner ingår vi i projekt och nätverk där vi gemensamt arbetar fram metoder för att angripa brottsligheten på bästa sätt.

Framgångsrika satsningar

Inom staden arbetar vi också stadsgemensamt och strategiskt med frågan samt på förvaltningsnivå med dedikerade medarbetare som ägnar sig åt löpande kontrollarbete.

Tre satsningar mot bidragsfusk och felaktigheter i samband med inköp som vi fortsatt bekämpar med framgång är:

  • Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan flera år utredare av felaktiga utbetalningar, så kallade FUT-utredare. Förvaltningen bedriver även ett pilotprojekt tillsammans med Skatteverket där parterna samverkar kring den sökandes folkbokföring och på så sätt förhindrar felaktiga utbetalningar.
  • Vård- och omsorgsförvaltningen har en speciell enhet med ansvar för att utreda och återkräva felaktiga utbetalningar. Bara i år har enheten krävt tillbaka miljontals kronor som annars hade främjat kriminalitet eller osund konkurrens. Även här sker arbetet genom myndighetssamverkan.
  • Inköpsenheten på Stadsledningsförvaltningen granskar stadens leverantörer och underleverantörer inom olika riskbranscher. Detta för att säkerställa att företagen betalar skatter, arbetsgivaravgifter samt att det inte finns domar mot företrädare eller bolag. Arbetet sker i samarbete med bland annat Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Just nu sker även ett utvecklingsprojekt där Inköpsenheten tillsammans med Digitaliseringsenheten ser över möjligheten att automatisera kontrollerna och på så sätt effektivisera arbetet ännu mer.

Har du information om bidragsfusk eller felaktiga förmåner?

Vill du lämna tips till staden som rör felaktiga utbetalningar?  Tipsa här om felaktig utbetalning 

Genom att arbeta tillsammans mot välfärdsbrottsligheten i Helsingborgs stad värnar vi om stadens välfärdssystem och för att våra gemensamma resurser ska användas på rätt sätt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.