Lägesbild över stadens riskområden

Stiftelsen Tryggare Sverige har på uppdrag av staden tagit fram lägesbilder över de sju stadsdelar som ingår i stadens riskområden. Dokumenten utgör underlag för Helsingborgs stad, fastighetsägare, ideella organisationer, föreningar och samverkan med polisen för att vända utvecklingen i riskområdena.

Lägesbilderna beskriver sårbara förhållanden utifrån socioekonomiska variabler, polisanmälda brott och offerundersökningar. Lägesbilderna kompletteras med intervjuer och platsbesiktningar av särskilt brottsbelastade platser i områdena.

Område med socioekonomiska utmaningar

Polisens lägesbild

På uppdrag av regeringen tar polisen löpande fram en nationell lägesbild över utsatta områden. Lägesbilden ska användas som utgångspunkt för det gemensamma arbetet framåt på lokal, regional, nationell och internationell nivå: Polisens lägesbild – utsatta områden

Mer om Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation. Syftet med verksamheten är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade samt att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Läs gärna Tryggare Sveriges slutrapport:

Genomlysning av Helsingborgs stads arbete med barn och unga som har hamnat i eller riskerar att hamna i en kriminell livsstil

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.