Volontärcenter blir Engagemang Helsingborg

Volontärcenter är en av rådgivningstjänsterna på Helsingborg kontaktenter. De byter namn och inriktning för sin verksamhet den 5 december. Nya namnet Engagemang Helsingborg visar att verksamheten förändras mot ett bredare ideellt engagemang.

Volontärcenter arbetar sedan tidigare med att förmedla volontäruppdrag inom stadens förvaltningar och kommunala bolag. Exempel på volontärinsater är språkcafé där man hjälper deltagarna att öva svenska, ge läxhjälp eller att vara mentor för ungdomar som behöver ett extra stöd. Här kan du se vad det finns för aktuella volontäruppdrag och uppdrag hos föreningar. 

– Anledningen till Volontärcenter nu förändrar verksamheten är att vi har sett ändrade beteenden kring engagemang i stort. Uppdraget att samordna föreningar har vuxit och blivit en allt mer central del av Volontärcenters uppdrag säger volontärsamordnare Mikael Ottebrant.

– Vi har kunnat identifiera en miss i matchningen mellan viljan att engagera sig och de möjligheter som finns, eller rättare sagt att hitta de möjligheter som finns. Vi ser ett föreningsliv som har svårt att locka nya medlemmar och svårt att nå ut genom bruset. Samtidigt ser vi stora resurser i engagerade helsingborgare som vill göra insatser både för sin egen och för andras skull, säger Johan Hammar, volontärsamordnare.

Önskemål om en så kallad ”en väg in” för allt ideellt engagemang

– Civilsamhället, till exempel föreningar, stiftelser och organisationer, vill kunna vända sig till staden med så kallade skav, där man känner att staden och civilsamhället inte riktigt förstår varandra. Vi har sett att det tidigare saknats ett helikopterperspektiv kring stadens arbete med detta och någon som kan se hela det breda spektrat och inte bara till en speciell del som till exempel idrotts- eller kulturföreningar, säger volontärsamordnare Semra Redzepagic.

Nya Engagemang Helsingborg är ett sätt att jobba vidare med dessa frågor.