Logoped

Elevhälsans logopeder arbetar på uppdrag av skolorna och bidrar med kompetens inom tal, språk och kommunikation. Insatserna är riktade till personal samt barn och elever i för- och grundskolan.

Logopederna organiserar och genomför utbildningar för skolpersonal för att öka kompetensen om tal- och språksvårigheter i skolåldern.

Logopeder finns även på språkförskolan och i språkprofilen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?