Skolläkare och skolsköterska

Varje elev i Helsingborgs stads skolor har tillgång till skolläkare och skolsköterska. Skolläkaren och skolsköterskan ger råd och stöd för att eleven ska utvecklas, må bra och nå sina mål i skolan.

Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att erbjuda hälsosamtal, hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer. Större delen av skolsköterskans arbete sker enligt ett basprogram.

All kontakt med elevhälsan är frivillig och bygger på nära samarbete mellan elevhälsans personal och vårdnadshavare som arbetar tillsammans för att främja elevernas hälsa.

Alla elever har en digital skolhälsojournal som följer eleven under skoltiden.

Skolläkaren och skolsköterskan arbetar under tystnadsplikt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?