Hälsobesök i skolan

Skolsköterskan möter alla elever i förskoleklass med sina föräldrar och när eleverna går i årskurs 2, 4, 7 i grundskolan och i årskurs 1 på gymnasiet.

Hälsobesöket innehåller undersökningar av screeningkaraktär för att upptäcka tillväxtavvikelser, syn- eller hörselnedsättningar och ryggdeformitet (skolios).

Utöver hälsoundersökningarna innehåller hälsobesöket även hälsosamtal där eleven, med eller utan vårdnadshavare, får en möjlighet att samtala om sin hälsa och skolsituation med en professionell neutral vuxen. Målet är att tidigt upptäcka elever i behov av stöd eller insatser i något avseende.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?