Hälsosamtal

Skolsköterskan har hälsosamtal med elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och i gymnasiet som en del i basprogrammet. Utöver detta har skolsköterskan hälsosamtal vid behov.

Hur går det till?

Vid hälsosamtalet får eleven, med eller utan vårdnadshavare, möjlighet att samtala om sin hälsa och skolsituation med en professionell neutral vuxen.

Hälsosamtalet är elevcentrerat och innefattar information, rådgivning och lärande som utgår från elevens egna behov och resurser. Eleven får möjlighet att reflektera över sina egna förutsättningar och val för att stärka sina möjligheter till ett hälsosamt liv.

Vid hälsosamtalet får eleven också möjlighet att berätta om sådant som oroar, till exempel om eleven utsätts för kränkande behandling i skolan eller på fritiden.

Åtgärder vid behov

Målet med hälsosamtalet är att främja hälsa och förebygga ohälsa. Skolsköterskan arbetar i samråd med vårdnadshavare för att uppnå detta.  Vid behov kan skolsköterskan förmedla kontakt med elevhälsans andra professioner samt övrig hälso- och sjukvård.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right