Hörselundersökning

Skolsköterskan undersöker hörseln på elever i förskoleklass som en del i basprogrammet. Utöver det kan skolsköterskan kontrollera hörseln vid behov, till exempel vid läs- och skrivutredningar och på nyanlända elever. Det är en enklare hörselundersökning, en så kallad screening.

Hur går det till?

Vid hörselundersökningen får eleven sitta ner och ha hörlurar på sig. Hörlurarna är kopplade till en apparat som skolsköterskan använder, en så kallad audiometer. Skolsköterskan gör olika inställningar på audiometern för att få fram olika ljud i hörlurarna. Det är flera toner som eleven ska lyssna efter, och för att höra tonerna måsta eleven sitta och koncentrera sig. När eleven hör ett ljud så ska hen svara med att trycka på en knapp som är kopplad till audiometern för att visa för skolsköterskan att hen har uppfattat ljudet.

Åtgärder vid behov

Vid misstänkt hörselnedsättning tittar skolsköterskan i elevens öra och ser om eleven har vaxpropp vilket är en vanlig orsak till tillfällig hörselnedsättning hos barn. Om eleven har vaxpropp behandlas denna hemma och sedan gör skolsköterskan en ny hörselundersökning. Vid hörselnedsättning konsulterar skolsköterskan skolläkaren och remiss kan skickas till öronkliniken.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right