Natur, kultur, teknik i skolan

Här har vi samlat information om olika pedagogiska resurser i Helsingborg. Informationen vänder sig i första hand till dig som arbetar som pedagog i stadens skolor.

Naturskolorna i Helsingborg

På Hjelmsjövik och Söderåsens naturskolor vill vi väcka ett intresse för naturen och på så sätt skapa ett framtida engagemang för natur- och miljöfrågor. Vi handleder, inspirerar  och undervisar med utomhuspedagogiken som arbetssätt.

Mer om naturskolorna i Helsingborg hittar du på skol- och fritidsförvaltningens öppna intranät

NTA – Naturvetenskap och teknik för alla

NTA är ett skolutvecklingsprogram som bygger på att ge dig som pedagog material, utbildning, fortbildning och möjligheter till individuell utveckling.

Mer om NTA hittar du på skol- och fritidsförvaltningens öppna intranät

Film, bild och ljud (inklusive skolbio och mediakatalogen)

Vi stöttar din verksamhet i att använda och skapa rörliga bild- och ljudproduktioner i förskola och skola. På dessa sidor hittar du även information om skolbio. Alla barn och ungdomar i Helsingborg, från förskola upp till gymnasiet, har möjlighet att få gå på skolbio genom sin skola. Här kan du som pedagog se skolbioutbudet och boka ert besök. Dessutom har du tillgång till mediakatalogen som erbjuder tusentals kvalitetssäkrade filmer och radioprogram med fulla rättigheter att användas i skolan.

Mer om film, bild och ljud (inklusive skolbio och mediakatalogen) hittar du på skol- och fritidsförvaltningens öppna intranät

Miljöverkstaden

Miljöverkstaden är Helsingborgs satsning på att stödja skolornas miljöundervisning. Vi samarbetar med lärare och skolans elever och erbjuder klasserna program inriktade mot olika årskurser och undervisning i vår naturskola.

Mer om Miljöverkstaden hittar du på deras webb

Fredriksdals museer och trädgårdar

Med sin blandning av natur och kultur är den skolpedagogiska verksamheten på Fredriksdal bred och innehållsrik. Hit är lärare och elever välkomna att arbeta på egen hand eller ta hjälp av Fredriksdals pedagoger.

Läs mer om Fredriksdals utbud för skolor på skol- och fritidsförvaltningens öppna intranät