Modersmålsundervisning

Har ditt barn ett annat modersmål än svenska och går i grundskolan eller gymnasieskolan? Då har ditt barn rätt att få modersmålsundervisning i skolan.

Modersmålsundervisningen ska ge stöd i elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Modersmålsstödet i förskolan är en naturlig del i verksamheten och erbjuder därför inte särskild undervisning i modersmålet. I förskolan har barnen ingen särskild undervisning i sitt modersmål. Att utveckla barnets alla språk ingår som en naturlig del i förskolan.

Kontakta ditt barns skola om du har frågor.

Här kan du anmäla ditt barn till modersmålsundervisning

Anmälan till modersmål i grundskolan 

Anmälan till modersmål i gymnasieskolan 

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?