Modersmål i gymnasieskolan

Om du är elev i gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska, har du rätt till modersmålsundervisning. 

Modersmålsundervisningen ska stödja elevernas utveckling mot flerspråkighet och samtidigt öka elevens kunskap i modersmålet och om sin kulturella bakgrund.

Vilka elever har rätt att få undervisning i sitt modersmål?

Elever med annat modersmål än svenska i grund- och gymnasieskolan samt grund- och gymnasiesärskolan kan ha rätt till modersmålsundervisning. Det är skolans ansvar att informera om rätten till modersmålsundervisning. För att få modersmålsundervisning ska minst en av vårdnadshavarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska också användas i vardagen hemma och eleven ska ha goda kunskaper i språket. För att det ska bli undervisning i ett språk måste minst fem elever vara anmälda till språket. Det måste också finnas en lämplig pedagog som kan undervisa.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska användas dagligen i hemmet men eller eleven måste ha goda kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. För att det ska bli undervisning i ett nationellt minoritetsspråk räcker det att en elev är anmäld till språket och att eleven har goda kunskaper i språket. Det måste också finnas en lämplig pedagog som kan undervisa.

Du har endast rätt till undervisning i ett modersmål i taget. Undantag gäller för de barn och ungdomar som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet. De kan få undervisning i två modersmål om det finns särskilda skäl.

Hur anmäler jag mig till modersmålsundervisning?

För att få en plats kommande läsår behöver du göra en digital anmälan på stadens hemsida. När du skickat in anmälan får du en bekräftelse via mail på att modersmålsenheten mottagit din anmälan. I början av läsåret kommer du att kontaktas av en av våra modersmålslärare som berättar dag, tid och plats för undervisningen. Du måste göra en ny anmälan till varje kurs. När du anmält dig är undervisningen obligatorisk. Kontakta rektorn på din skola om du vill veta mer.
Du som redan går i gymnasiet och vill läsa en ny kurs i modersmål nästa läsår, måste göra en ny digital anmälan senast den 30 april. Det är möjligt att göra en anmälan även i augusti och fram till den 15 september.

Anmälan till modersmålsundervisning för dig som går i gymnasiet

Du som ska börja årskurs 1 på gymnasiet måste göra en digital anmälan, länken är öppen från och med den 1 augusti till och med den 15 september. Efter den 15 september är det för sent att anmäla sig.

Anmälan till modersmålsundervisning för dig som ska börja, eller precis har börjat, gymnasiet

Var hålls modersmålsundervisningen?

Modersmålsundervisningen kan anordnas på elevens skola eller på en skola i staden. Du kan studera modersmålet som individuellt val, som utökat program eller som ersättning för undervisning i andra språk. Kursen får inte ersätta svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Vilka kurser finns?

Det finns tre olika kurser att välja mellan:
Modersmål 1, Poäng: 100
Modersmål 2, Poäng: 100
Aktiv tvåspråkighet, Poäng: 100
Hur gör jag för att avsluta modersmålsundervisningen?
För att avsluta modersmålsundervisningen ska du fylla i en uppsägningsblankett i samråd med din rektor. Skolan meddelar modersmålsenheten när din avanmälan är godkänd.

Betyg

I gymnasieskolan får eleven betyg efter avslutad kurs enligt skalan A till F.

Läs mer om betygsättning på Skolverkets webbplats.

Hur gör jag för att avsluta modersmålsundervisningen?

För att avsluta modersmålsundervisningen ska du fylla i enModersmå¨l uppsägningsblankett i samråd med din rektor. Rektorn meddelar modersmålsenheten när din avanmälan är godkänd.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?