Om du slutar eller inte går gymnasiet

Staden har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för dig som är mellan 16 och 20 år som inte studerar eller har en gymnasieexamen. Det innebär att Helsingborgs stad ska söka upp och erbjuda möjligheter och stöd till sysselsättning för dig som tillhör denna grupp.    

Om du är 16-20 år och inte har en gymnasieutbildning, inte är inskriven i någon skola och  står utanför arbetsmarknaden, kan vi stödja dig med att hitta en utbildning eller på annat sätt närma dig arbetsmarknaden.

I Helsingborg är det Skol- och fritidsförvaltningen som genom Smart väg ansvarar för genomförandet av aktivitetsansvaret.

Vad kan jag få för hjälp av Smart väg?

Smart väg är den verksamhet som kontaktar dig för att erbjuda hjälp och stöd mot studier eller arbete. Smart väg fungerar som ett nav till olika insatser, underlättar kontakten med myndigheter och hjälper dig se möjligheter. På Smart väg kan du träffa arbetsförmedlare, coacher och studie- och yrkesvägledare.

Vill du ha kontakt så fyll i formuläret så ringer vi dig. Du kan också få kontakt med Smart väg genom din skola eller genom Arbetsförmedlingen.

Kontakt Smart väg

You must confirm you're not a robot.

Vill du veta mer om gymnasiestudier? På webbplatsen www.skanegy.se hittar du all information du behöver.