Ekonomi, resebidrag och boende för gymnasieelever

Du som går i gymnasieskolan får ekonomisk studiehjälp av CSN från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Går du i gymnasieskolan, är folkbokförd i Helsingborg och har längre än 6 kilometer till skolan? Då kan du ha rätt till resebidrag i form av busskort.

Du behöver inte ansöka om studiebidrag utan det betalas ut till dig direkt av CSN. Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare.

När du inte längre har rätt till studiehjälp (från och med höstterminen det år du fyller 20) måste du göra en ansökan till CSN för att få studiemedel.

Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om rätt till svenskt studiestöd via CSN.

Du som läser inom vuxenutbildningen motsvarande gymnasieutbildning, är under 20 år och saknar slutbetyg eller gymnasieexamen kan söka bidrag för kost och läromedel. Du måste vara folkbokförd i Helsingborg. Blanketten Ansökan om kost- och läromedelsbidrag finns i våra e-tjänster.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.