Ekonomi, resebidrag och boende för gymnasieelever

Du som går i gymnasieskolan får ekonomisk studiehjälp av CSN från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Går du i gymnasieskolan, är folkbokförd i Helsingborg och har längre än 6 kilometer till skolan? Då kan du ha rätt till resebidrag i form av busskort.

Du behöver inte ansöka om studiebidrag utan det betalas ut till dig direkt av CSN. Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare.

När du inte längre har rätt till studiehjälp (från och med höstterminen det år du fyller 20) måste du göra en ansökan till CSN för att få studiemedel.

Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om rätt till svenskt studiestöd via CSN.

Du som läser inom vuxenutbildningen motsvarande gymnasieutbildning, är under 20 år och saknar slutbetyg eller gymnasieexamen kan söka bidrag för kost och läromedel. Du måste vara folkbokförd i Helsingborg. Blanketten Ansökan om kost- och läromedelsbidrag finns i våra e-tjänster.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?