Ekonomi, resor och boende

Du som går i gymnasieskolan får ekonomisk studiehjälp av CSN från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Du behöver inte ansöka om bidraget utan det betalas ut till dig direkt av CSN. Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare.

När du inte längre har rätt till studiehjälp (från och med höstterminen det år du fyller 20) måste du göra en ansökan till CSN för att få studiemedel. Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om rätt till svenskt studiestöd.

Du som läser inom vuxenutbildningen motsvarande gymnasieutbildning, är under 20 år och saknar slutbetyg eller gymnasieexamen kan söka bidrag för kost och läromedel. Du måste vara folkbokförd i Helsingborg. Blanketten hittar du här nedanför.

Ansökan om kost- och läromedelsbidrag.

Gymnasiesärskolan

 För elever i gymnasiesärskolan gäller andra regler för studiehjälp, stöd till resor och stöd till inackordering. Ta kontakt med någon ansvarig för studie- och yrkesvägledning på din skola eller med gymnasieantagningen för mer information.

Resor till och från skolan

Detta gäller dig som är folkbokförd i Helsingborg och som går i gymnasieskola i Helsingborg.
Har du rätt till resebidrag, skickas Skånetrafikens busskort automatiskt till din folkbokföringsadress under vecka 33. Har du inte fått din biljett, kontrollera att du uppfyller kraven för resebidrag.

Har du blivit antagen efter 6 augusti (reservkörningen) sker detta inte automatiskt, då måste du göra en ansökan.

Beräkna avståndet till och från skolan

Beräkna avståndet för resor till och från skolan.

Regler och ansökan om resebidrag och busskort

Går du i gymnasieskolan, är folkbokförd i Helsingborg och har längre än 6 kilometer till gymnasieskolan? Då har du rätt till resebidrag.

  • Är du inskriven på en gymnasieskola i Helsingborg vid höstterminens skolstart, behöver du inte ansöka om resedrag. Beräkningen av vilka elever som har rätt till resebidrag görs av Skol- och fritidsförvaltningen och skickas automatiskt ut i början av terminen.
  • Börjar du i en gymnasieskola senare, flyttar hit eller byter skola under läsåret och uppfyller kraven för resebidrag (se blankett nedan) ska du lämna in en ansökan till Skol- och fritidsförvaltningen.
  • Går du i en gymnasieskola i en annan kommun behöver du ansöka om resebidrag (se blankett nedan). Skicka ansökan till Skol- och fritidsförvaltningen under sommaren.

Ansökan om och regler för resebidrag till och från skolan (e-tjänst).

Ansökan om och regler för resebidrag för dig som går skola utanför Helsingborg (blankett).

Ansökan om och regler för resebidrag för dig som flyttar till och inom Helsingborg under läsåret (blankett).

Har du frågor om resor till och från skolan? Ring Kontaktcenter på 042-10 50 00.

Stöd till inackordering

Behöver du inackordering under din gymnasietid kan du få ekonomiskt stöd av din hemkommun. Du kan beviljas inackorderingsbidrag om du går i en kommunal gymnasieskola i en annan kommun än din hemkommun och är mottagen i första hand. Läs mer om mottagning i första hand på skanegy.se.

Stödet för inackordering består av ekonomisk hjälp till ditt boende och hemresor. Du kan inte få inackorderingsbidrag om du har beviljats busskort.

Din hemkommun har den här skyldigheten till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20. Om du ändrar folkbokföringsadress, studieväg eller avbryter studierna är du skyldig att anmäla detta till din hemkommun. En ändring kan innebära att du inte längre har rätt till inackorderingsbidrag.

Går du i en fristående skola, en riksinternatskola eller en folkhögskola, är utlandssvensk eller går på en Rh-anpassad utbildning? (En Rh-anpassad utbildning är speciellt anpassad för ungdomar med svåra rörelsehinder.) Då ska du vända dig till CSN med din ansökan om inackorderingsbidrag.

Regler och ansökan

För att få måste du ansöka om stöd till inackordering. Ansökan görs inför varje nytt läsår. Regler för inackorderingsbidrag och ansökningsblankett för dig som är folkbokförd i Helsingborg och som går i kommunal gymnasieskola hittar du här:

E-tjänst för ansökan om stöd till inackordering.

Bidraget betalas ut en gång per termin, ungefär 1 månad efter terminsstarten.

Medflytt av skolpeng vid gymnasiestudier utomlands

Ska du studera gymnasiet i svenska skolan utomlands en period? Blankett för medflytt av skolpeng vid gy-studier utomlands (pdf) 105 kB).