Stöd till inackordering

Stöd till inackordering

Behöver du inackordering under din gymnasietid kan du få ekonomiskt stöd av din hemkommun. Du kan beviljas inackorderingsbidrag om du går i en kommunal gymnasieskola i en annan kommun än din hemkommun och är mottagen i första hand. Läs mer om mottagning i första hand på skanegy.se.

Stödet för inackordering består av ekonomisk hjälp till ditt boende och hemresor. Du kan inte få inackorderingsbidrag om du har beviljats busskort.

Din hemkommun har den här skyldigheten till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20. Om du ändrar folkbokföringsadress, studieväg eller avbryter studierna är du skyldig att anmäla detta till din hemkommun. En ändring kan innebära att du inte längre har rätt till inackorderingsbidrag.

Går du i en fristående skola eller en folkhögskola, är utlandssvensk eller går på en Rh-anpassad utbildning? (En Rh-anpassad utbildning är speciellt anpassad för ungdomar med svåra rörelsehinder.) Då ska du vända dig till CSN med din ansökan om inackorderingsbidrag.

Regler och ansökan

För att få inackorderingsbidrag måste du ansöka om det. Ansökan görs inför varje nytt läsår. Regler för inackorderingsbidrag och ansökningsblankett för dig som är folkbokförd i Helsingborg och som går i kommunal gymnasieskola hittar du här:

E-tjänst för ansökan om stöd till inackordering

Bidraget betalas ut en gång per termin, ungefär 1 månad efter terminsstarten.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?