Sent val och byte av skola

Här kan du läsa om hur du gör sent val och hur du byter skola eller program under din gymnasietid.

Sent omval

Vid sent ändringsval kontaktar du i första hand din studie- och yrkesvägledare. Kan du inte få tag i denna, vänder du dig till SYV-jouren på Gymnasieantagningen. SYV-jouren kommer att hålla öppet mellan 7 och 19 augusti. Du kommer i kontakt med SYV-jouren via mejl till syvjouren@helsingborg.se eller på telefonnummer 042-10 47 00.

Efter vägledning öppnas din ansökan för sent ändringsval

  • Gör dina val och låt valet du är antagen på ligga kvar sist.
  • Först efter vi fått in kvittensen och godkänt omvalet behandlas din nya ansökan. Får du en ny plats får du besked via SMS eller telefon. Du kan logga in via ansökningswebben för att följa din nya ansökan.
  • Tänk på att ett sent omval behandlas först efter alla reserver som ansökt i tid erbjudits plats. Din studie- och yrkesvägledare kan förklara detta ytterligare för dig.
  • Möjlighet till sent val finns från den 7 augusti till den 11 september.
  • Reservantagningen pågår till den 15 september.

Läs mer om sent omval på www.skanegy.se

Byta skola eller program

Om du vill byta skola eller program under din gymnasietid så måste du göra en ny ansökan. Ansökan skickas till din hemkommun. Det gäller både för utbildning på kommunala och fristående gymnasieskolor och gäller oavsett när under terminen du önskar byta program.

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för vägledning och mer information om hur du ska gå tillväga och hur ett byte påverkar din nuvarande studiesituation.

Blankett för byte av skola hittar du på skanegy.se.