Sent val och byte av gymnasieskola

Här kan du läsa om hur du gör sent val och hur du byter skola eller program under din gymnasietid.

Byta gymnasieskola eller program

Om du vill byta skola eller program under din gymnasietid så måste du göra en ny ansökan. Ansökan skickas till din hemkommun. Det gäller både för utbildning på kommunala och fristående gymnasieskolor och gäller oavsett när under terminen du önskar byta program.

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för vägledning och mer information om hur du ska gå tillväga och hur ett byte påverkar din nuvarande studiesituation.

Blankett för byte av gymnasieskola hittar du på skanegy.se.