Sent val och byte av skola

Här kan du läsa om hur du gör sent val och hur du byter skola eller program under din gymnasietid.

Sent val/omval

Vill du göra ett sent ändringsval till gymnasieskolan kontaktar du i första hand din studie- och yrkesvägledare. Möjlighet till sent val finns från den 24 juli till den 12 september. Reservantagningen pågår till den 15 september.

Kan du inte få tag i din studie- och yrkesvägledare (syv), vänder du dig till syv-jouren på Gymnasieantagningen.

Syv-jouren håller öppet 24 juli-16 augusti. Du kommer i kontakt med dem via mejl till syvjouren@helsingborg.se
eller via telefon 042-10 47 00 mellan 8.30-12.00.

Tänk på

Tänk på att ett sent val försvårar din möjlighet att få plats på det önskade programmet. En ansökan som inkommer sent prövas efter alla de ansökningar som har kommit in i tid. Det innebär att du endast kan bli antagen om det fortfarande finns lediga platser på programmet. Om det är fullt på programmet ställs du i kö. Uppstår en ledig plats kallas eventuella reserver först. Om det inte finns några reserver tillfaller platsen till den som har lämnat in ansökan sent. Är det flera sena ansökningar till samma program är det den elev som har högst meritvärde som först får platsen. Din studie- och yrkesvägledare kan förklara detta ytterligare för dig.

Gör så här:

  1. Kontakta i första hand din syv alternativt syv-jouren som efter vägledning öppnar din ansökan för sent ändringsval.
  2. Gör dina val och låt valet du är antagen på ligga kvar sist (för att säkerställa att du har en plats vid skolstart).
  3. Skicka in din kvittens! Först när vi fått in kvittensen och godkänt omvalet behandlas din nya ansökan. Det går bra att mejla in underskriven kvittens.

Får du en ny plats får du besked via post, sms eller telefon.

Byta skola eller program

Om du vill byta skola eller program under din gymnasietid så måste du göra en ny ansökan. Ansökan skickas till din hemkommun. Det gäller både för utbildning på kommunala och fristående gymnasieskolor och gäller oavsett när under terminen du önskar byta program.

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för vägledning och mer information om hur du ska gå tillväga och hur ett byte påverkar din nuvarande studiesituation.

Blankett för byte av skola hittar du på skanegy.se.