Sent val och byte av gymnasieskola

Här kan du läsa om hur du gör sent val eller hur du byter skola eller program under din gymnasietid.

Sista ansökningsdag till gymnasieskolan för årskurs 1 var den 15 maj. Om du behöver göra några förändringar av dina val eller göra en helt ny ansökan efter den 15 juni, kan du göra ett sent omval på ansökningswebben skanegy.se mellan den 9 augusti –13 september. Du måste skicka din underskrivna kvittens till gymnasieantagningen@helsingborg.se för att din ansökan ska behandlas i reservantagningen.

Tänk på att din förändrade eller helt nya ansökan behandlas som en SEN ansökan och hanteras först efter eventuella reserver som ansökt under ordinarie ansökningsperiod. Ett sent omval kan innebära att du förlorar din tidigare reservplacering. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare om du vill göra en ändring i din ansökan.

Du hittar mer information om sent omval här.

Byta gymnasieskola eller program

Om du vill byta skola eller program under din gymnasietid så måste du göra en ny ansökan. Ansökan skickas till din hemkommun. Det gäller både för utbildning på kommunala och fristående gymnasieskolor och gäller oavsett när under terminen du önskar byta program.

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för vägledning och mer information om hur du ska gå tillväga och hur ett byte påverkar din nuvarande studiesituation.

Blankett för byte av gymnasieskola hittar du på skanegy.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?