Nyanlända ungdomar – här anmäler du dig till gymnasiet eller Välkomsten

Välkomsten är en mottagning i Helsingborg för nyanlända barn och ungdomar som precis kommit till Sverige.

På Välkomsten förbereder vi dig som är nyanländ för skolstarten genom att kartlägga vilken skolbakgrund och kunskaper du har med dig, och ger dig en introduktion till det svenska språket och till den svenska skolan.

Om du är nyanländ till Sverige och ska gå i gymnasieskolan gör du en anmälan här.