Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

Vad är du intresserad av? Vad är du bra på? Vad vill du göra i framtiden? Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

Vägledaren hjälper dig gärna med din framtidsplanering. På varje kommunal gymnasieskola finns en studie- och yrkesvägledare som ska hjälpa dig att fatta egna och välgrundade beslut genom att du

  • blir medveten om dig själv, dina behov, intressen och förutsättningar.
  • ser dina möjligheter och begränsningar.
  • får hjälp att söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv.

Vägledaren är opartisk och oberoende och har enbart dig som elev i fokus.

Studie- och yrkesorientering förekommer i undervisningen i olika former. Inom många program finns omfattande kontakter med arbetslivet främst i form av APL. Målet för vägledningen och skolans studie-och yrkesorientering är att ge dig förutsättningar så att du kan göra ett väl genomtänkt val till högre studier och inför arbetslivet.

Frågor?

Kontakta i första hand studie- och yrkesvägledaren på din skola. Om du inte går i skolan och är under 20 år, kontakta ung@helsingborg.se eller gymnasieantagningen@helsingborg.se. Från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har slutat gymnasieskolan med studiebevis eller slutbetyg, kontaktar du vuxenutbildningen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?