Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

Vad är du intresserad av? Vad är du bra på? Vad vill du göra i framtiden? Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

Vägledaren hjälper dig gärna med din framtidsplanering. På varje kommunal gymnasieskola finns en studie- och yrkesvägledare som ska hjälpa dig att fatta egna och välgrundade beslut genom att du

  • blir medveten om dig själv, dina behov, intressen och förutsättningar.
  • ser dina möjligheter och begränsningar.
  • får hjälp att söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv.

Vägledaren är opartisk och oberoende och har enbart dig som elev i fokus.

Studie- och yrkesorientering förekommer i undervisningen i olika former. Inom många program finns omfattande kontakter med arbetslivet främst i form av APL. Målet för vägledningen och skolans studie-och yrkesorientering är att ge dig förutsättningar så att du kan göra ett väl genomtänkt val till högre studier och inför arbetslivet.

Frågor?

Kontakta i första hand studie- och yrkesvägledaren på din skola. Om du inte går i skolan och är under 20 år, kontakta ung@helsingborg.se eller gymnasieantagningen@helsingborg.se. Från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har slutat gymnasieskolan med studiebevis eller slutbetyg, kontaktar du vuxenutbildningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.