Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Barn med annat modersmål än svenska som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Därför är det viktigt att barnet få stöd i sitt modersmål redan i förskolan.

Både modersmålet och svenska språket utvecklas bäst i förskolans dagliga aktivitet tillsammans med andra barn och vuxna. Modersmålsstödet i förskolan är därför en naturlig del i verksamheten.
Förskolan anpassar sitt arbetssätt, sitt material och lärmiljön till varje barns behov, så att barnet utvecklar alla sina olika språk under hela sin dag på förskolan. I förskolan är också barnen och deras familjer rika resurser till barnets eget modersmål och kultur.
Modersmålsstöd i förskolan innebär bland annat att förskolan:

  • har tydliga rutiner för introduktionen av flerspråkiga barn
  • tar reda på vilka språk som barnen har
  • tar reda på var barnen befinner sig i sin språkutveckling
  •  samarbetar med barnens familjer kring språk och kultur
  • utvecklar barns alla språk genom exempelvis språklekar, högläsning, rim och ramsor, sång, musik, bild och drama
  • använder digitala verktyg som en brygga mellan språken
  • använder bilder och tecken för att förstärka språken
  • har material och böcker på olika språk.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.