Modersmål

Modersmål är det språk

som barnet får lära sig först.

Ditt barn har rätt

att få undervisning i sitt modersmål.

Detta gäller även

om barnets modersmål

är ett annat språk än svenska.

Undervisning i modersmål ges

i grundskola och på gymnasium.

Barnen får lära sig sitt modersmål

och om sin kulturella bakgrund.

Anmälan

För att ditt barn

ska få undervisning

i sitt modersmål

måste du anmäla det.

Anmälan är öppen

1 januari till 15 april.

Du anmäler barnet

inför höstterminen.

Modersmål i förskolan

Redan i förskolan

kan ditt barn få stöd i sitt modersmål.

Barnet får utveckla sitt modersmål

på ett roligt och lekfullt sätt.

Förskolan samarbetar med familjen

för att barnet ska kunna

lära sig på bästa sätt.

Du kan läsa mer om
modersmål i förskolan här (inte lättläst)
.

Modersmål i grundskolan

Ditt barn har rätt att få

undervisning i sitt modersmål

i grundskolan.

Detta gäller även om barnets

modersmål inte är svenska.

Här kan du läsa mer om
modersmål i grundskolan (inte lättläst)
.

Modersmål i gymnasieskolan

Du som är elev på gymnasieskolan

har rätt till att få undervisning

i ditt modersmål.

Detta gäller för alla elever,

även om ditt modersmål

inte är svenska.

Här kan du läsa mer om
modersmål i gymnasieskolan (inte lättläst)
.

Studiehandledning

Studiehandledning innebär att

du får hjälp och stöd med att

klara av dina studier.

Om du har svårt att klara

av undervisningen som sker

på svenska

kan du ha rätt till studiehandledning

på ditt modersmål.

Du har rätt till studiehandledning

på ditt modersmål om du riskerar

att inte klara av kraven för minst

ett ämne.

Här kan du läsa mer om
studiehandledning (inte lättläst)
.