Från den 1 januari 2022 kan du bekräfta föräldraskap/faderskap digitalt direkt till Skatteverket

Ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera sitt föräldraskap/faderskap via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Ni kan också anmäla gemensam vårdnad i samma tjänst. Både sammanboende föräldrar och föräldrar som inte bor ihop kan använda tjänsten.

För att använda den digitala föräldraskapsbekräftelsen ska du vara 18 år och folkbokförd i Sverige. Ni som föräldrar ska vara överens om att barnet är ert gemensamma.

Gå till Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse.

Om du ännu inte har fyllt 18 år, om du inte är folkbokförd i Sverige eller om ni är osäkra angående föräldraskap/faderskap, kontakta familjerätten eller boka en tid.

Läs mer om digital föräldraskapsbekräftelse hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om föräldraskap/faderskap.