Faderskap eller föräldraskap för nyblivna föräldrar

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om ni är ett gift par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.

Ogifta nyblivna föräldrar kan bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets webbplats de första 14 dagarna efter att barnet har fötts. Det går också att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Du ska vara 18 år, ni föräldrar ska vara eniga om att barnet är ert gemensamma, ni ska vara folkbokförda i Sverige samt ha en e-legitimation och mobilt Bank-ID för att kunna använda e-tjänsten.

Om ni inte uppfyller någon av dessa regler är det socialnämnden som har ansvaret och du kontaktar familjerättsenheten eller bokar tid via e-tjänst.

Vad händer efter 14 dagar?

Efter 14 dagar går utredningsansvaret över till Socialnämnden att fastställa faderskapet/föräldraskapet. Ni ska då kontakta familjerätten i Helsingborg eller boka tid via e-tjänst, detta gäller även om mamma är folkbokförd i Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga:

Om mamma har sin folkbokföring i Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp eller Örkelljunga ska ni boka tid i er hemkommun om ni är sammanboende och är överens om att barnet är ert gemensamma.

Om det finns särskilda skäl kan ni som föräldrar kan välja att bekräfta faderskapet/föräldraskapet innan födseln, tidigast två månader innan beräknad födsel.

Assisterad befruktning