Faderskap eller föräldraskap

Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Här kan ni boka tid för att bekräfta faderskap eller föräldraskap.

Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern.

Boka tid för att bekräfta faderskapet eller föräldraskapet

Ni bokar tid för att bekräfta faderskap eller föräldraskap via e-tjänst. Klicka på det alternativ som är relevant för er och fyll i formuläret för att boka en tid.

När föräldraskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Om ni är ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.