Faderskap

Om mamman är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt registrerad som pappa. Är mamman ogift ska ni bekräfta faderskapet. 

När ni bekräftar ett faderskap bekräftas också barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan. Som föräldrar kan ni bekräfta faderskapet innan barnet föds, dock tidigast två månader före beräknad födsel. Bekräftelsen går till så att pappan skriver under ett papper där han intygar att han är pappa, och mamman instämmer.

Så gör du

Klicka på det alternativ som är relevant för er och fyll i formuläret för att boka en tid.