Avtal

När ni som föräldrar är överens kan ni skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för barnet eller barnen.

Om ni vill skriva avtal: skicka in ansökan via vår e-tjänst eller skriv ut och fyll i blanketten (pdf 72 kB) och kopia på eventuellt tidigare domar om vårdnad, boende och umgänge.

När socialnämnden har godkänt ert avtal har det samma giltighet som en dom.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket när det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.