Vanliga frågor och svar

Hur får jag ensam vårdnad respektive gemensam vårdnad?

Om ni har gemensam vårdnad och är överens om att det är det bästa för barnet kan ni ansöka om att skriva avtal om vårdnaden. Det görs i den kommun där barnet är folkbokfört. Avtalet skrivs hos familjerättsenheten och familjerättssekreteraren gör en utredning för att klarlägga att avtalet är det bästa för barnet. Oftast pratar denne även med barnet och ger information om vad avtalet innebär.

Om ni inte är överens kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerättsenhetens förebyggande verksamhet på Gasverksgatan 15 i Helsingborg. Ansökan kan göras med e-legitimation på nätet eller genom att skicka in en skriftlig ansökan till familjerättsenheten. Blankett finns också på nätet.

Om ni inte blir överens efter samarbetssamtal eller om samarbetssamtal inte kan genomföras kan man vända sig till tingsrätten och göra stämningsansökan mot den andre föräldern.

Mitt barn vill inte träffa pappa/mamma? Måste han/hon det?

All forskning visar att det är viktigt för de allra flesta barn att träffa och ha en bra relation med båda sina föräldrar. Undantag kan förstås finnas. Ett undantag är när någon förälder skadar sitt barn på något sätt. Då behöver den andre/andra föräldern skydda barnet.

Familjerättsenheten möter ofta föräldrar och barn där det har blivit svårt med umgänget med den förälder barnet inte bor hos. Ofta handlar det om att föräldrarna är i konflikt med varandra och inte kan komma överens om hur umgänget ska se ut. Att komma överens är ett föräldraansvar. Man ska förstås lyssna på barnet men barnet ska inte behöva ta beslutet att välja bort någon av sina föräldrar.

Föräldrar och barn kan få stöd av familjerättsenheten genom samarbetssamtal. Det är viktigt att börja med samtal för att se om man kan hitta vägar att komma överens. Ibland kan praktisk hjälp i form av umgängesstöd behövas. Detta kan familjerättsenheten erbjuda genom umgängescentralen på Gasverksgatan 15 i Helsingborg.

Jag har precis fått barn men lever inte tillsammans med barnets pappa. Nu vill pappa ha umgänge varje dag. Måste jag ställa upp på det?

Rätten till umgänge bygger på barnets rätt och inte förälderns. Du behöver inte ställa upp på att pappa kommer när som helst utan försök att göra en överenskommelse om hur det ska se ut med utgångspunkt från vad som är bäst för barnet. Behöver ni stöd i det är ni välkomna till familjerättsenhetens förebyggande verksamhet på Gasverksgatan 15 för samarbetssamtal.

Mitt barn har fyllt tolv år. Får han/hon själv bestämma var han/hon ska bo?

Nej, var barnet ska bo är alltid en fråga för vuxna. Kan inte föräldrarna komma överens blir det domstol som avgör. Barnet får med stigande ålder och mognad mer inflytande över sin situation och barns vilja tillmäts förstås större och större betydelse inför besluten, men det är alltid vuxna som avgör.

Den andre föräldern vill ha växelvis boende för vårt barn. Kan det vara bra för barn att flytta fram och tillbaka?

När föräldrar har ett bra samarbete och bor ganska nära varandra mår de allra flesta barn bra av att ha tillgång till båda sina föräldrar även i vardagen. Socialstyrelsen har i forskning kommit fram till att barn som bor växelvis i skolåldern har en bättre hälsa än barn som bor bara hos den ene föräldern. Om det sedan handlar om att föräldrar som väljer växelvis boende har ett bättre samarbete vet vi inte.

Alla säger att det inte är bra för barnet att vi föräldrar bråkar men det går ju inte att komma överens. Vad ska jag göra?

All forskning är entydig med att barn far illa när föräldrarna är i konflikt. Ju längre tid det pågår desto mer far barnet illa.

En separation innebär för de flesta en stor sorg och ett misslyckande. Man har en gång älskat varandra och haft förhoppningar om ett gemensamt liv. Separationen framkallar hos många en krisreaktion. De flesta klarar sig igenom krisen, går vidare och kan samarbeta om barnen medan andra har större problem.

Det finns hjälp att få. Ligger konflikten i föräldrarnas relation, det kan handla om otrohet, att någon blivit sviken och lämnad med mera, finns familjerådgivningen till också för att stödja i en separation. Man kan få hjälp där att skiljas på ett ”bra” sätt. Finns svårigheten i att komma överens om barnens situation finns vi på familjerättsenheten för råd, stöd och samarbetssamtal.

Mitt ex är omöjlig att komma överens med. Jag vill att tingsrätten ska bestämma. Hur gör jag?

Ibland kan ett sådant steg vara nödvändigt men det är viktigt att överväga noga eftersom barnet kommer att fara illa i en vårdnadsprocess. Oftast tar föräldern kontakt med ett juridiskt ombud som hjälper till med processen i tingsrätten. I de allra flesta fall tar tingsrätten hjälp av familjerättsenheten för att klargöra vad som är bäst för barnet. Vi gör dels en så kallad snabbupplysning som innebär att vi träffar föräldrar och barn och tar reda på fakta om barnets livssituation. Vi tar utdrag från socialregister och ibland också från polisens belastningsregister. Efter att föräldrarna har träffats i en muntlig förberedelse tar tingsrätten ställning till vad tingsrätten behöver för att fatta beslut. Tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal eller att begära en vårdnads/boende/umgängesutredning hos familjerättsenheten.

En process i tingsrätten tar minst ett halvår, oftast mer än ett år. Det är en lång tid för barnet att leva i ovisshet.

Jag har hört om Konflikt och försoning. Vad är det för något?

Konflikt och försoning är en ganska ny arbetsmetod som vi har importerat från Kanada och Norge och som Helsingborgs familjerättsenhet tillsammans med Helsingborgs tingsrätt har jobbat med sedan 2012. Det innebär att familjerättssekreteraren istället för en vanlig utredning arbetar för att stötta föräldrarna i att göra hållbara överenskommelser. Arbetet följs upp tillsammans med tingsrätten där man på tingsrättens muntliga förhandlingar kommer överens om vad som behöver göras. Målet är att föräldrarna ska kunna bestämma vad som är bäst för deras barn utan att tingsrätten fattar beslut för eller emot någon av föräldrarna.

Vårt barn bor hos mig men vi har gemensam vårdnad. Kan jag flytta vart jag vill med barnet?

Att flytta i närområdet så att det inte påverkar barnets kontakt med den andre föräldern brukar inte vara något bekymmer. Vill man flytta så långt att det har konsekvenser för barn och den andre föräldern är det förstås ett beslut som man måste prata om och hitta lösningar kring. Har man svårt att komma överens kan man få hjälp med samarbetssamtal. För att barnet ska folkbokföras på ny adress krävs båda föräldrarnas underskrift.

Vi har fått barn och vi föräldrar är inte gifta. Hur gör jag?

Skatteverket skickar information om alla barn som föds i Helsingborgs kommun vars föräldrar inte är gifta. Informationen eller underrättelsen som den kallas skickas till Kontaktcenter. Kontaktcenter skickar sedan förfrågan till mamman om hon är sammanboende med barnets pappa. Är föräldrarna sammanboende görs utredning och fastställande av faderskap på Kontaktcenter. Bor föräldrarna inte ihop är det familjerättsenhetens uppgift. Oavsett vilket kan du själv boka tid på nätet, se hemsidan om faderskap. Annars får du en besökstid från Kontaktcenter eller familjerättsenheten.

Jag tror inte jag är pappa till barnet vi fått i äktenskapet. Hur gör jag?

Kontakta familjerättsenheten. Familjerättsenheten gör först en förhandsbedömning vilket innebär att vi tar reda på om det finns några fakta som styrker att barnet har ”fel” far. Finns det inga fakta alls som styrker detta inleds inte utredning. Annars inleds utredning och DNA undersökning genomförs oftast för att säkerställa släktskapet. Resultat av DNA-undersökningar är nästan hundraprocentigt säkra.

Vi är ett samkönat par. Hur blir den som inte föder barnet juridisk förälder?

Om insemineringen har gjorts vid godkänd sjukvårdsinrättning i Sverige skriver ni föräldraskapsbekräftelse hos familjerättsenheten på Bredgatan 17. Ni kan själva boka tid på nätet. Om insemination gjorts utomlands, ofta i Danmark, måste ni också vända er till familjerättsenheten. Familjerättsenheten gör i det skedet en faderskapsutredning som läggs ner. Efter nerläggning ska den som inte är juridisk förälder ansöka om adoption hos tingsrätten. Tingsrätten begär utredning/yttrande av socialnämnden. Den här utredningen görs också av familjerättsenheten.

Vi vill adoptera ett barn från utlandet. Hur ska vi göra?

Ta kontakt med familjerättsenheten för informationssamtal. För att få medgivande för att adoptera tillsammans behöver man vara gifta eller samboende. Man ska ha fyllt 18 år. Innan utredning påbörjas måste ni ha genomgått en av kommunen anvisad utbildning för blivande adoptivföräldrar.