Samarbetssamtal

Ibland kan föräldrar som separerar ha svårt att komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge med barnen. Då kan ni ansöka om att gå på samarbetssamtal.

Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa föräldrar att hitta lösningar kring barnen. Samtalen utgår från barnens behov av båda sina föräldrar och hur föräldrarna ska kunna samarbeta för sina barns bästa. Ett samarbetssamtal är frivilligt men det kan också vara så att ni i tingsrätten har beslutat att ha samtalet.

Det är vanligt att man behöver mellan tre och sex samtal. Samtalsledarna arbetar under sekretess och de föräldrar som går på samarbetssamtal registreras inte. Samtalen är gratis.

Hur kan ett samarbetssamtal göra nytta?

Samtalet kan hjälpa er som föräldrar att samarbeta kring barnen och att komma fram till gemensamma beslut när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Det är ni som föräldrar som bestämmer vad ni ska prata om. Samtalsledarnas roll är att hålla samtalen på en konstruktiv nivå och hjälpa er att ha barnet/barnen i fokus.

Ansök om samarbetssamtal

Du kan använda vår e-tjänst för att ansöka om samarbetssamtal. Ansökan måste undertecknas med e-legitimation av båda föräldrarna.

Det går även bra att skriva ut och fylla i en blankett. Blankett för ansökan om samarbetssamtal (pdf 262 kB).

Ni kommer sedan att erbjudas ett gemensamt besök på familjerättsenheten.

Ekonomiska frågor

Underhållsbidrag är ett belopp som en förälder som inte bor tillsammans med sitt barn ska bidra med till barnets försörjning.

Om det inte fungerar med underhållsbidrag kan barnet ha rätt till underhållsstöd.

Vanliga frågor om samarbetssamtal

Kontakta familjerättsenhetens direktnummer för rådgivning, telefon 042-10 36 00 om du behöver mer information.