Samarbetssamtal

Ibland kan föräldrar som separerar ha svårt att komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge med barnen. Då kan ni ansöka om att gå på samarbetssamtal.

Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa föräldrar att hitta lösningar kring barnen. Samtalen utgår från barnens behov av båda sina föräldrar och hur föräldrarna ska kunna samarbeta för sina barns bästa. Ett samarbetssamtal är frivilligt men det kan också vara så att ni i tingsrätten har beslutat att ha samtalet.

Det är vanligt att man behöver mellan tre och sex samtal. Samtalsledarna arbetar under sekretess och de föräldrar som går på samarbetssamtal registreras inte. Samtalen är gratis.

Hur kan ett samarbetssamtal göra nytta?

Samtalet kan hjälpa er som föräldrar att samarbeta kring barnen och att komma fram till gemensamma beslut när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Det är ni som föräldrar som bestämmer vad ni ska prata om. Samtalsledarnas roll är att hålla samtalen på en konstruktiv nivå och hjälpa er att ha barnet/barnen i fokus.

Ansök om samarbetssamtal

Du kan använda vår e-tjänst för att ansöka om samarbetssamtal. Ansökan måste undertecknas med e-legitimation av båda föräldrarna.

Det går även bra att skriva ut och fylla i en blankett. Blankett för ansökan om samarbetssamtal (pdf 262 kB).

Ni kommer sedan att erbjudas ett gemensamt besök på familjerättsenheten.

Ekonomiska frågor

Underhållsbidrag är ett belopp som en förälder som inte bor tillsammans med sitt barn ska bidra med till barnets försörjning.

Om det inte fungerar med underhållsbidrag kan barnet ha rätt till underhållsstöd.

Vanliga frågor om samarbetssamtal

Föräldrarna måste vara överens om att delta i samtal.

Antingen börjar samtalsledaren med ett gemensamt samtal med båda föräldrarna eller börjar vi med enskilda samtal.

Om det har förekommit våld eller om det finns andra skäl börjar vi alltid med enskilda samtal. Ta kontakt med samtalsledaren för information om detta.

Samtalen leds av en eller två familjerättssekreterare som är utbildade socionomer. Deras roll är att hjälpa er föräldrar att prata med varandra och hitta lösningar och beslut som blir bra för ert barn. Samtalsledaren tar inte ställning för någon av föräldrarna utan ser till barnets bästa.

Väntetiden för ett första samtal ligger på runt två veckor, det beror på hur många som står i kö just då. Ibland behövs bara ett par samtal men oftast handlar det om mellan tre och fem samtal eller fler.

Efter de första samtalen utvärderar vi tillsammans hur vi ska gå vidare och vilka frågeställningar som finns kvar att komma överens om.

Varje samtal tar cirka en timme och vi erbjuder uppföljning efter att samtalen har avslutats.

Ni kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Oftast pratar då familjerättssekreteraren också med barnet.

När familjerättsenheten har godkänt avtalet har det samma juridiska kraft som en dom i domstol.

Familjerättsenheten kan inte skriva avtal om barns försörjning utan enbart ge råd och vägledning.

Samtalen är gratis. Vi gör inga journalanteckningar eller annan doku­mentation. Samtalsledarna har tystnadsplikt.

Kontakta familjerättsenhetens direktnummer för rådgivning, telefon 042-10 36 00 om du behöver mer information.