Halvvägs med unik lasermätning – ett steg mot bättre badvatten

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

I sommar provas en unik mätmetod för badvatten på Pålsjöbaden. Om den fungerar kan den snabba upp badvattenanalyser över hela världen. Hittills går försöket enligt plan. Samtidigt fortsätter arbetet med att förstå varifrån bakterierna längs stränderna kommer, just nu med DNA-sekvensering.

Det bör sägas med en gång: Badvattnet i Helsingborg är oftast bra. Mellan 2018 och 2021 togs 835 vattenprover på stadens 15 badplatser. Majoriteten av dem var godkända.

Men 42 av de prover som togs mellan 2018 och 2021 var otjänliga.

Det gör att Helsingborgs stad avråder från dopp på fyra badplatser i år. Det handlar om Fria bad, Vikingstrand, Råå vallar och Örby ängar. Där har det funnits för många bakterier i för många prov de senaste fyra åren.

Två problem som ska lösas

Problemen är två. Att det finns tarmbakterier i badvattnet. Och att det tar lång tid att upptäcka dem. Vattenanalysen tar tre dagar.

Sedan 2018 driver Helsingborgs stad ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds universitet, Malmö stad, VA Syd, NSVA och Sweden water research. Det heter Urbana bad och försöker komma till rätta med båda problemen.

Två personer monterar de tre apparaterna i en av Pålsjöbadens badhytter.
Här monteras utrustningen på Pålsjöbaden.

Först i världen med laserprojekt på Pålsjöbaden

I sommar genomförs ett unikt pilotprojekt på Pålsjöbaden. Där pumpas havsvatten upp till tre apparater. Två av dem mäter tarmbakterier (e.coli och enterokocker). Den tredje är en laser. Genom att koppla ihop apparaterna ska lasern lära sig hur vatten med bakterier ser ut.

– För det mesta ser mönstret av bakterier likadant ut, men efter ett skyfall när bakterierna kommer förändras mönstret. När det ösregnade för några veckor sedan var det spännande att se på mätvärdena. Det var klockrent att de visade höga värden, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig i Helsingborgs stad.

Hon har stora förhoppningar på lasern. Redan nu är Helsingborg först i världen med att kombinera de tre apparaterna. Om pilotprojektet lyckas innebär det helt nya möjligheter att varna för dåligt badvatten. Då går vi från en analystid på tre dagar till att se direkt när bakteriehalten stiger.

Elisabet Lindberg, strandansvarig i Helsingborgs stad, sitter på ett staket vid Fria bad.
Elisabet Lindberg, strandansvarig i Helsingborgs stad, hoppas att den ny mätmetoden ska göra det möjligt att varna för dåligt badvatten i god tid.

Ska varna innan bakterierna når stränderna

Men det stannar inte där. Lasern kan också lära sig hur badvatten ser ut precis innan det blir dåligt. Med mätdata, strömdata och data om instrålning från solen är målet att den ska göra en pålitlig prognos. Då kan den varna redan innan bakterierna når stränderna.

– Vi blir den första kommunen som har en lasermätare som mäter i realtid och gör en prognos. Vissa tycker att det är häftigt, men kanske fattar man inte hur häftigt det är, vad det kan innebära för framtiden i hela världen, säger Elisabet Lindberg.

Mätarna på Pålsjöbaden plockas in i mitten av augusti. Då ska lasern läras upp

Varifrån kommer bakterierna?

Under tiden fortsätter arbetet med att förstå varifrån bakterierna kommer. Det är först då man kan få bort dem helt från badstränderna. Det har funnits många teorier genom åren – från fåglar, från dagvattenrör, från bräddningar vid skyfall eller från Danmark.

Forskningsprojektet har slagit fast att det finns höga halter av e.coli-bakterier i bottensedimentet utanför reningsverket. Och att de kommer från människor.

– Bakterier som kommer ut i kalla Öresund ska egentligen dö, men de verkar överleva och till och med föröka sig, säger Elisabet Lindberg.

Är det bakterierna från Helsingborgs eget reningsverk som hamnar på stränderna? Det är inte klarlagt. Men genom att studera DNA hos bakterierna i badvattnet, så kallad DNA-sekvensering, kan man spåra dem.

Det stora bekymret är att DNA -sekvenseringen är avancerad och tar tid. Vattenproverna från förra och det här året väntar fortfarande på analys.

Ett rör leder ner i Öresund från Pålsjöbaden.
Förhoppningen är att vattnet på stränderna ska kunna analyseras kontinuerligt. Här ett rör som leder upp till pilotprojektets mätutrustning.

Hopp inför framtiden

Elisabet Lindberg är hoppfull. Både över lasermätarens framtida prognos och DNA-analysens spårning av bakterier. Det här är ett arbete som ligger i framkant i världen.

– Det är många kommuner som står och bankar på dörren nu och vill ta del av det vi gör. Det är långt från bara Helsingborg som har problem med vattenkvaliteten, säger Elisabet Lindberg.

Fakta

Det finns 15 badplatser i Helsingborgs kommun. På fyra av dem avråder Helsingborgs stad från att bada. Det handlar om Fria bad, Råå vallar, Vikingstrand och Örby ängar. Anledningen är att provtagningar de senaste fyra åren visat förhöjda halter av bakterier.

Enligt lag måste det tas prov i badvatten fyra gånger om året. I Helsingborgs stad tar man prover betydligt oftare. Badplatserna mellan Parapeten och Vikingstrand provtas varje vecka under sommaren. Övriga badplatser varannan vecka.

Läs mer

Redan nu kan du använda Helsingborgs stads nuvarande prognos för badvattenkvalitet (som tyvärr inte är lika exakt som den framtida).

Du hittar resultatet från alla badvattenprover på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.