Prognos för badvattenkvalitet

I Helsingborgs badplatskarta kan du se en daglig prognos för badvattenkvaliteten för våra badplatser. Prognoserna bygger bland annat på förra årets provtagningsresultat, väderprognoser och modelleringar.

Se prognos för badvattenkvalitet i Helsingborgs badplatskarta

Prognoserna görs för fjorton av våra badplatser. För de badplatser vi inte gör någon prognos ser du istället prognosen för en närliggande badplats, förutom Utvälinge, där det inte finns någon närliggande badplats som vi gör prognoser för.

Observera att prognoserna är just prognoser, precis som väderprognoser. De bygger på sannolikheter, men vädret blir inte alltid enligt prognosen.

Teknisk beskrivning av badvattenprognosen

Du kan även se prognoserna på webbplatsen badvatten.se. Den kartan finns även i en app som du kan ladda ner via App store och Google Play. Sök på ”Badvatten”.

Helsingborgs badplatskarta

Förutom prognoser för badvattenkvalitet visar badplatskartan bland annat senaste provtagningsresultat och hur varmt det är i vattnet.

Till Helsingborgs badplatskarta

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?