Prognos för badvattenkvalitet

I Helsingborgs badplatskarta kan du se en daglig prognos för badvattenkvaliteten för våra badplatser. Prognoserna bygger på förra årets provtagningsresultat, väder och modelleringar som konsultföretaget DHI har tagit fram.

Prognoserna görs för fjorton av våra badplatser. För de badplatser vi inte gör någon prognos ser du istället prognosen för en närliggande badplats*. Prognosen för vattenkvaliteten visas som en grön (god kvalitet), gul (risk för dåligt vatten) eller röd (dålig kvalitet) flagga beroende på hur prognosen ser ut.

Observera att prognoserna är just prognoser, precis som väderprognoser. De bygger på sannolikheter, men vädret blir inte alltid enligt prognosen.

Kartan visar även en väderprognos och förväntad vattentemperatur. I kartan finns också information vad som finns på respektive badplats.

Helsingborgs badplatskarta, skärmklipp

Till Helsingborgs badplatskarta

Du kan även se prognoserna på webbplatsen badvatten.se. Den kartan finns även i en app som du kan ladda ner via App store och Google Play. Sök på ”Badvatten”.

*Gäller alla badplatser utom Utvälinge, där det inte finns någon närliggande badplats som vi gör prognoser för.