Rensning av tång

Det är Helsingborgs stads entreprenör Peab som rensar stadens stränder från tång. Stränderna är indelade i tre klasser som bestämmer när de ska rensas.

Arbetet med att ta bort tången sker stegvis. Först tar vi bort tång som ligger på stranden. Sedan väntar vi på att den tång som då ligger i vattnet ska spolas upp på stranden för att sedan kunna ta bort den också. Ibland kan vi behöva göra detta behöva i flera omgångar.

Så prioriterar vi rensning av tång:

Klass 1:

  • Tång rensas och stranden harvas dagligen vid behov under badsäsong.
  • Stränder som rensas enligt klass 1: Råå vallar, Fria bad, Tropical beach, Vikingstrand och Domstens hamnplan.

Klass 2:

  • Tång rensas och stranden harvas onsdag, torsdag och fredag under badsäsongen.
  • Stränder som rensas enligt klass 2: Fortuna strand, Rydebäcksbadet, Knähaken, Pålsjöbaden, Larödbaden, Hittarps hamn.

Klass 3:

  • Tångrensning kan förekomma några gånger per säsong efter beställning till entreprenören från Helsingborgs stad.
  • Stränder som rensas enligt klass 3: Örby ängar södra och norra, Råå hamnplan, Tinkarpsbadet, Laröd södra, Domsten södra och norra, Talldungen, Utvälinge.