Rensning av tång

Det är Helsingborgs stads entreprenör Peab som rensar stadens stränder från tång.

Arbetet med att ta bort tång sker stegvis. Först tar vi bort den tång som ligger på stranden. Därefter väntar vi på att den tång som ligger i vattnet ska spolas upp på stranden för att sedan kunna ta bort den också. Detta eftersom det rent praktiskt är väldigt svårt att ta bort tång som ligger i vatten eller i vattenbryn.

Den tång som blir kvar på stranden används i möjligaste mån som erosionsskydd. När vågor slår upp på stränderna tar de med sig tången ut i vattnet istället för sanden, som vi vill ha kvar på stränderna.

Det händer ibland att vi ”tvättar” tång. När vi samlat ihop tång på stranden, eller om det har spolats upp mycket tång varvas den med sand. Då skickar vi ut tången i vattnet för att sand ska sköljas bort. När tången kommit upp igen tar vi bort tången utan att allt för mycket sand följer med. Arbetet kan kräva att vi behöver ta bort tång i flera omgångar.

Vi rensar tång på våra badstränder under perioden 1 maj till 30 september. På våra naturstränder plockar vi enbart bort skräp och inte tång. Under höst, vinter och vår tar inte bort någon tång alls eftersom det är många fåglar och andra djur som drar nyttan av tången.

Vi försöker att enbart att köra bort tång från Fria bad eftersom det helt enkelt inte finns plats för tånghögar på den stranden. På våra andra stränder försöker vi behålla tången som erosionsskydd.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?