Badvattenkvalitet

Vi tar prover på femton badplatser i Helsingborg. Här kan du hålla koll på badvattenkvaliteten utifrån årets provtagningar. Du får också information om den klassificering EU-kommissionen satt på våra EU-bad utifrån tidigare års provtagningar.

Proverna tar vi varannan vecka eller varje vecka under hela badsäsongen, från 29 maj till 28 augusti. Totalt tar vi sju respektive fjorton prover under hela badsäsongen.