Klassificering av EU-bad

Nio av våra badstränder är EU-klassificerade. Inför badsäsongen 2019 har alla våra EU-badplatser fått klassificeringen utmärkt eller bra badvattenkvalitet. Klassificeringen baseras på vattenprover tagna under åren 2015-2018 och information om den finns på respektive badplats.

Inom EU registrerar vi större offentliga badplatser som EU-bad. Ett EU-bad har i genomsnitt mer än 200 badande per dag under badsäsongen. De badplatser som har färre badande kallas för övriga bad och är frivilliga att registrera. I Helsingborg har vi nio EU-bad under badsäsongen 2019.

På EU-baden kontrollerar vi badvattnet regelbundet och enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet finns på alla EU-bad.

EU:s klassificering av badvattnet:

 • Utmärkt badvattenkvalitet
 • Bra badvattenkvalitet
 • Tillfredsställande badvattenkvalitet
 • Dålig badvattenkvalitet (Avrådan från bad)

Du kan läsa mer om EU- bad och reglerna för dessa på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Våra EU-bad och deras badvattenkvalitet 2015-2018

 • Domsten: Utmärkt badvattenkvalitet
 • Hittarp: Bra badvattenkvalitet
 • Larödbaden: Utmärkt badvattenkvalitet
 • Vikingsstrand: Bra badvattenkvalitet
 • Fria bad: Bra badvattenkvalitet
 • Järnvägsmännens brygga: Utmärkt badvattenkvalitet
 • Råå vallar: Bra badvattenkvalitet
 • Örby ängar: Utmärkt badvattenkvalitet
 • Rydebäck: Utmärkt badvattenkvalitet