Klassificering av EU-bad

Nio av våra badstränder är EU-klassificerade. 2022 har fem av nio EU-badplatser blivit godkända och klassificeras med utmärkt, bra eller tillfredsställande badvattenkvalitet. Fria bad, Vikingstrand, Råå vallar och Örby ängar har i år fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet. Klassificeringen baseras på vattenprover tagna under åren 2018-2021 och information om den finns på respektive badplats.

Våra EU-bad och deras badvattenkvalitet 2018-2021

 • Domsten: Utmärkt badvattenkvalitet
 • Hittarp: Bra badvattenkvalitet
 • Larödbaden: Utmärkt badvattenkvalitet
 • Vikingstrand: Dålig badvattenkvalitet
 • Fria bad: Dålig badvattenkvalitet
 • Järnvägsmännens brygga: Utmärkt badvattenkvalitet
 • Råå vallar: Dålig badvattenkvalitet
 • Örby ängar: Dålig badvattenkvalitet
 • Rydebäck: Utmärkt badvattenkvalitet

Det här är ett EU-bad

Inom EU registrerar vi större offentliga badplatser som EU-bad. Ett EU-bad har i genomsnitt mer än 200 badande per dag under badsäsongen. De badplatser som har färre badande kallas för övriga bad och är frivilliga att registrera. I Helsingborg har vi nio EU-bad under badsäsongen 2022.

På EU-baden kontrollerar vi badvattnet regelbundet och enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet finns på alla EU-bad.

Del av skylt, klassificering av EU-bad i

EU:s klassificering av badvattnet:

 • Utmärkt badvattenkvalitet
 • Bra badvattenkvalitet
 • Tillfredsställande badvattenkvalitet
 • Dålig badvattenkvalitet (Avrådan från bad)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?