Klassificering av EU-bad

Nio av våra badstränder är EU-klassificerade. Den klassificeringen baseras på vattenprover tagna under åren 2013-2016 och information om den finns på respektive badplats.

Inom EU registrerar vi större offentliga badplatser som EU-bad. Ett EU bad har i genomsnitt mer än 200 badande per dag under badsäsongen. De badplatser som har färre badande kallas för övriga bad och är frivilliga att registrera. I Helsingborg har vi elva EU-bad under badsäsongen 2017.

På EU-baden kontrollerar vi badvattnet regelbundet och enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet finns på alla EU-bad.

EU:s klassificering av badvattnet baseras på prover tagna under 2013-2016:

 • Utmärkt badvattenkvalitet
 • Bra badvattenkvalitet
 • Tillfredsställande badvattenkvalitet
 • Dålig badvattenkvalitet (Avrådan från bad)

Du kan läsa mer om EU- bad och reglerna för dessa på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Våra EU-bad och deras badvattenkvalitet 2013-2016

 • Domsten: Utmärkt badvattenkvalitet
 • Hittarp: Tillfredsställande badvattenkvalitet
 • Larödbaden: Utmärkt badvattenkvalitet
 • Vikingsstrand: Tillfredsställande badvattenkvalitet
 • Fria bad: Dålig badvattenkvalitet
 • Järnvägsmännens brygga: Bra badvattenkvalitet
 • Råå vallar: Bra badvattenkvalitet
 • Örby ängar: Tillfredsställande badvattenkvalitet
 • Rydebäck: Utmärkt badvattenkvalitet

Så arbetar vi för att förbättra badvattnet

På uppdrag av Helsingborgs stad har DHI Sverige under våren 2017 arbetat med en utvärdering av badsäsongen 2016 och utredning kring badvattenkvaliteten inom Helsingborgs stad.