Därför rensar vi bort vresrosor från stränderna

Varje år rensar vi bort framför allt vresrosbuskage från några av stränderna i Helsingborg för att förbättra tillgängligheten till stranden och för att öka den biologiska mångfalden. Vresrosor breder ut sig och konkurrerar ut andra värdefulla växter. Därför är den klassad som en invasiv art av Naturvårdsverket med en stark rekommendation att bekämpa den. Vi använder vi oss av kostnadseffektiva och beprövade metoder som har gett bra resultat i olika delar i kommunen.

Vresrosen tränger undan kusthedens karaktäristiska och värdefulla växter och insekter. Men den är älskad av många både för sin vackra blomning och för att buskagen ofta ger lä. Åtgärderna vi gör handlar därför om att begränsa rosornas utbredning.

Vi får många frågor och synpunkter om vresrosens vara eller inte vara. Här försöker vi svara på några av dem:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.