Kraftigt minskad skadegörelse i Helsingborg under 2022

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Under 2022 minskade antalet anmälda fall av skadegörelse i Helsingborg kraftigt jämfört med de föregående två åren. Ett stärkt regelbundet samarbete mellan staden, polisen, räddningstjänsten och bevakningsbolaget kan vara en bidragande orsak.

Helsingborgs stad och lokalpolisområde Helsingborg samarbetar sedan flera år tillbaka. Det finns en samverkansöverenskommelse. Målet är att bekämpa narkotikahandeln, minska den organiserade brottsligheten samt öka tryggheten.

En viktig del i samarbetet är att få en gemensam uppfattning om vad som händer på olika håll i staden. Detta arbete drivs enligt metoden Effektiv samordning för trygghet, EST. Varje vecka har representanter från olika förvaltningar, räddningstjänsten, Helsingborgshem, bevakningsbolag och polisen möten för att få en aktuell lägesbild och samordna åtgärder.

Samarbetet utvärderas årligen och rapporten för 2022 är nu klar. Rapporten beskriver bland annat brottsutvecklingen. Det totala antalet anmälda brott 2022 jämfört med 2021 har ökat marginellt med cirka 2 procent.

Skadegörelse minskar mest

Jämfört med år 2021 har antalet anmälningar kopplat till skadegörelse minskat med över 30 procent, från 1550 till strax över 1000 anmälda brott. Detta visar preliminära siffror för fjolåret. 2020 anmäldes 1850 och 2019 anmäldes 1007 brott inom kategorin skadegörelse.

– Det är glädjande att vi ser en rejäl minskning av denna typ av brott. En bidragande orsak är vårt gemensamma strategiska arbete för trygghet, som gör det möjligt för oss att agera snabbt när en plats eller område utmärker sig negativt, säger Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande, (M).

Det kan exempelvis handla om att snabbt sanera på en plats där glas har krossats.

Så samverkar staden och polisen

Sedan 2018 har Helsingborgs stad och lokalpolisområde Helsingborg en samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen förnyades i mars 2023 och gäller till och med 2026. Samverkansöverenskommelsens övergripande mål är:

  • Att Helsingborg ska vara säkert och upplevas som en trygg och attraktiv stad för boende, näringsliv och besökare.
  • Att kriminellas påverkan på lokalsamhället ska minska.
  • Att minska tillgången och efterfrågan på narkotika.
  • Att den etablerade organiserade brottsligheten minskar och att nyetablering förhindras. Särskilt fokus på unga som är i eller riskerar hamna i kriminalitet.

Läs mer om hur staden arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.