Vi bygger bullervallar och förbereder nytt grönområde i Gyhult

Under våren 2021 börjar vi anlägga en bullervall som ett första steg mot ett nytt framtida grönområde vid Gyhultskogen. Vi bygger bullervallarna för att dämpa ljudnivån från väg 111 och Kullavägen och skapa en lugnare miljö i det kommande grönområdet.

När vi anlägger bullervallarna återanvänder vi jordmassor från andra projekt i staden. Arbetet sker i etapper och vi börjar utmed Kullavägen och arbetar mot väg 111. Den första etappen räknar vi med att bli klara med innan 2021 är slut.

Byggandet av bullervallen kommer pågå under flera år allt eftersom jordmassor finns att tillgå. Det nya grönområdet räknar vi ska vara helt klart år 2024. På bilden nedanför kan du se en visionsskiss över grönområdet.

Det här gör vi

  • Vi bygger en bullervall utmed Kullavägen och väg 111.
  • Vi förbereder för ett nytt grönområde.

Så påverkas du

  • När bullervallarna byggs kan det periodvis låta en del och vara mer byggtrafik i området än vanligt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?